ตัวเหนี่ยวนำ โช้ค และ คอยล์

 ตัวเหนี่ยวนำ โช้ค และ คอยล์
Inductors are electrical devices which consist of a simple wire coil that stores energy in a magnetic field when electric current flows through them. Inductors are in stock and ship same-day at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many inductor manufacturers including Bourns, Coilcraft, EPCOS, Murata, Taiyo Yuden, TDK, Vishay, Wurth, & many more. Please view our large selection of inductors below.
ผลการค้นหา: 126,253
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS ตัวเหนี่ยวนำ ความคลาดเคลื่อนยินยอม ค่ากระแสไฟตรงสูงสุด รูปแบบการสิ้นสุด ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน คุณสมบัติ
Murata Electronics Power Inductors - SMD 1.9nH 640mA NONAUTO 60,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 30,000

1.9 nH 0.1 nH 640 mA SMD/SMT + 125 C
Murata Electronics Power Inductors - SMD 0.9nH 900mA NONAUTO 60,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 30,000

900 pH 0.1 nH 900 mA SMD/SMT + 125 C
Murata Electronics Power Inductors - SMD 3.2nH 360mA NONAUTO 60,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 30,000

3.2 nH 0.1 nH 360 mA SMD/SMT + 125 C
Murata Electronics Power Inductors - SMD 1.1nH 800mA NONAUTO 60,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 30,000

1.1 nH 0.2 nH 800 mA SMD/SMT + 125 C
Murata Electronics Power Inductors - SMD 4.1nH 360mA NONAUTO 60,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 30,000

4.1 nH 0.2 nH 360 mA SMD/SMT + 125 C
Murata Electronics Power Inductors - SMD 0.4nH 1A NONAUTO 60,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 30,000

400 pH 0.2 nH 1 A SMD/SMT + 125 C
Murata Electronics Power Inductors - SMD 24nH 120mA NONAUTO 60,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 30,000

24 nH 3 % 120 mA SMD/SMT + 125 C
Murata Electronics Power Inductors - SMD 15nH 180mA NONAUTO 60,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 30,000

15 nH 3 % 180 mA SMD/SMT + 125 C
Murata Electronics Power Inductors - SMD 1.1nH 800mA NONAUTO 60,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 30,000

1.1 nH 0.1 nH 800 mA SMD/SMT + 125 C
Murata Electronics Power Inductors - SMD 2.8nH 390mA NONAUTO 60,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 30,000

2.8 nH 0.2 nH 390 mA SMD/SMT + 125 C
Murata Electronics Power Inductors - SMD 1.2nH 730mA NONAUTO 60,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 30,000

1.2 nH 0.1 nH 730 mA SMD/SMT + 125 C
Murata Electronics Power Inductors - SMD 16nH 170mA NONAUTO 60,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 30,000

16 nH 3 % 170 mA SMD/SMT + 125 C
Murata Electronics Power Inductors - SMD 1.2nH 730mA NONAUTO 60,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 30,000

1.2 nH 0.2 nH 730 mA SMD/SMT + 125 C
Murata Electronics Power Inductors - SMD 2.7nH 390mA NONAUTO 60,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 30,000

2.7 nH 0.1 nH 390 mA SMD/SMT + 125 C
Murata Electronics Power Inductors - SMD 3.7nH 360mA NONAUTO 60,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 30,000

3.7 nH 0.2 nH 360 mA SMD/SMT + 125 C
Murata Electronics Power Inductors - SMD 11nH 220mA NONAUTO 60,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 30,000

11 nH 5 % 220 mA SMD/SMT + 125 C
Murata Electronics Common Mode Chokes / Filters 60VDC 1200ohm 20% 1200mA POWRTRN AEC-Q200 2,272มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,500

20 % 1.2 A SMD/SMT + 125 C AEC-Q200
Murata Electronics Power Inductors - SMD 20nH 140mA NONAUTO 60,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 30,000

20 nH 5 % 140 mA SMD/SMT + 125 C
Murata Electronics Power Inductors - SMD 1.3nH 730mA NONAUTO 60,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 30,000

1.3 nH 0.2 nH 730 mA SMD/SMT + 125 C
Murata Electronics Power Inductors - SMD 3.8nH 360mA NONAUTO 60,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 30,000

3.8 nH 0.2 nH 360 mA SMD/SMT + 125 C
Murata Electronics Power Inductors - SMD 1.9nH 640mA NONAUTO 60,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 30,000

1.9 nH 0.2 nH 640 mA SMD/SMT + 125 C