ออสซิลเลเตอร์นาฬิกามาตรฐาน

 ออสซิลเลเตอร์นาฬิกามาตรฐาน
Standard Clock Oscillators are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many standard clock oscillator manufacturers including Abracon, AVX, Crystek, CTS, ECS, Epson, IDT, Silicon Laboratories, & more. Please view our large selection of standard clock oscillators below.
ผลการค้นหา: 136,743
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ประเภทสินค้า หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ ความถี่ ความเสถียรของความถี่ ความสามารถในจำนวนของการประจุไฟฟ้า การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด) การจ่ายแรงดัน (สูงสุด) รูปแบบเอาท์พุต รูปแบบการสิ้นสุด ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ความยาว ความกว้าง ความสูง คุณสมบัติ ระดับ การบรรจุ
KYOCERA AVX Standard Clock Oscillators 24MHz 1.8V 2.0 x 1.6mm +/-30ppm 2,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

Standard Oscillators 0806 (2016 metric) 24 MHz 30 PPM 15 pF 1.6 V 3.63 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 125 C 2 mm 1.6 mm 0.8 mm MC2016Z Reel, Cut Tape, MouseReel
KYOCERA AVX Standard Clock Oscillators 26MHz 1.8V 3.2 x 2.5mm +/-50ppm 2,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

Standard Oscillators 1210 (3225 metric) 26 MHz 50 PPM 15 pF 1.6 V 3.63 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 3.2 mm 2.5 mm 0.8 mm KC3225Z Reel, Cut Tape, MouseReel
KYOCERA AVX Standard Clock Oscillators 26MHz 1.8V 2.0 x 1.6mm +/-50ppm 2,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

Standard Oscillators 0806 (2016 metric) 26 MHz 50 PPM 15 pF 1.6 V 3.63 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 2 mm 1.6 mm 0.8 mm MC2016Z Reel, Cut Tape, MouseReel
KYOCERA AVX Standard Clock Oscillators 80MHz 1.8V 2.0 x 1.6mm +/-50ppm 2,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

Standard Oscillators 0806 (2016 metric) 80 MHz 50 PPM 15 pF 1.6 V 3.63 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 2 mm 1.6 mm 0.8 mm KC2016K Reel, Cut Tape, MouseReel
KYOCERA AVX Standard Clock Oscillators 32.768KHz +/ -25ppm 3V CMOS SMD 1,762มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

Standard Oscillators 32.768 kHz 25 PPM 15 pF 1.6 V 3.63 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 2 mm 1.6 mm 0.8 mm KC2016K Reel, Cut Tape, MouseReel
KYOCERA AVX Standard Clock Oscillators 32.768KHz +/ -25ppm 3V CMOS SMD 1,962มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

Standard Oscillators 32.768 kHz 25 PPM 15 pF 1.6 V 3.63 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 3.2 mm 2.5 mm 0.8 mm KC3225K Reel, Cut Tape, MouseReel
KYOCERA AVX Standard Clock Oscillators 32.768KHz +/ -25ppm 3V CMOS SMD 1,803มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

Standard Oscillators 32.768 kHz 25 PPM 15 pF 1.6 V 3.63 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 2.5 mm 2 mm 0.8 mm KC2520K Reel, Cut Tape, MouseReel
ECS Standard Clock Oscillators 2,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Standard Oscillators 2.5 mm x 2 mm 38.4 MHz 10 PPM 15 pF 1.62 V 3.63 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 2.5 mm 2 mm 0.8 mm Reel, Cut Tape, MouseReel
ECS Standard Clock Oscillators 2,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Standard Oscillators 2.5 mm x 2 mm 40 MHz 10 PPM 15 pF 1.62 V 3.63 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 2.5 mm 2 mm 0.8 mm Reel, Cut Tape, MouseReel
ECS Standard Clock Oscillators 32.768 KHz Low Current SMD OSCILLATOR +/-20 ppm a. +25C 2.0 x 1.2 mm RoHS 7,899มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 4,000

Standard Oscillators 2 mm x 1.2 mm 32.768 kHz 10 PPM 15 pF 1.425 V 5.5 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 3.2 mm 2.5 mm 1 mm Reel, Cut Tape, MouseReel
ABRACON Standard Clock Oscillators CONTINUOUS VOLTAGE SMD CRYSTAL OSCILLATOR 24 MHz 0.063" L x 0.047" W (1.6mm x 1.2mm) 2,938มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Standard Oscillators 1.6 mm x 1.2 mm 24 MHz 25 PPM 15 pF 1.6 V 3.63 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 1.6 mm 1.2 mm 0.8 mm ASCODV Reel, Cut Tape, MouseReel
ECS Standard Clock Oscillators 32.768 KHz SMD OSCILLATOR -+/-50 ppm -40 - +85C 3.2 x 1.5 mm RoHS 2,926มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Standard Oscillators 32.768 kHz 50 PPM 30 pF 1.62 V 3.63 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 3.2 mm 1.5 mm 0.9 mm Reel, Cut Tape, MouseReel
ABRACON Standard Clock Oscillators CONTINUOUS VOLTAGE SMD CRYSTAL OSCILLATOR 25 MHz 0.063" L x 0.047" W (1.6mm x 1.2mm) 2,890มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Standard Oscillators 1.6 mm x 1.2 mm 25 MHz 25 PPM 15 pF 1.6 V 3.63 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 1.6 mm 1.2 mm 0.8 mm ASCODV Reel, Cut Tape, MouseReel
ABRACON Standard Clock Oscillators CONTINUOUS VOLTAGE SMD CRYSTAL OSCILLATOR 12 MHz 0.063" L x 0.047" W (1.6mm x 1.2mm) 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Standard Oscillators 1.6 mm x 1.2 mm 12 MHz 25 PPM 15 pF 1.6 V 3.63 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 1.6 mm 1.2 mm 0.8 mm ASCODV Reel, Cut Tape, MouseReel
ECS Standard Clock Oscillators 25.000 MHz Standby CMOS Multi-Volt 1.6 - 3.6 V +/-20ppm -40 - 85C 4-SMD 2.0 x 1.6mm 1,993มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Standard Oscillators 25 MHz 20 PPM 15 pF 1.6 V 3.6 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 2 mm 1.6 mm 0.85 mm ECS-2016MV Reel, Cut Tape, MouseReel