ปะเก็น ชึท ตัวดูดกลืน และการป้องกัน EMI

ผลการค้นหา: 23,264
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ประเภทสินค้า สินค้า ประเภท รูปแบบการติด ความยาว ความกว้าง ความหนา คุณสมบัติ ระดับ การบรรจุ
Harwin EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding 0.5mm SMT RFI Shield Clip 15,810มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Clips EMI/RFI Shielding Tape Clip On Mini 9.4 mm 2.48 mm 0.4 mm to 0.6 mm Reel, Cut Tape
Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-LT P-Profile 1000 x 18 x 4 mm 97มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Gaskets Shielding Gaskets Acrylic Adhesive Conductive 1 m 18 mm 4 mm WE-LT Bulk
Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-LT P-Profile 1000 x 29 x 4.8 mm 99มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Gaskets Shielding Gaskets Acrylic Adhesive Conductive 1 m 29 mm 4.8 mm WE-LT Bulk
Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-LT Square-Profile 1000 x 13 x 3 mm 295มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Gaskets Shielding Gaskets Acrylic Adhesive Conductive 1 m 13 mm 3 mm WE-LT Bulk
Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-LT C-Profile 1000 x 11 x 11 mm 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Gaskets Shielding Gaskets Acrylic Adhesive Conductive 1 m 11 mm 11 mm WE-LT Bulk
Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-LT C-Profile 1000 x 6 x 3.5 mm 146มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Gaskets Shielding Gaskets Acrylic Adhesive Conductive 1 m 6 mm 3.5 mm WE-LT Bulk
Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-LT M-Profile 1000 x 12.7 x 9.5 mm 62มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Gaskets Shielding Gaskets Acrylic Adhesive Conductive 1 m 12.7 mm 9.5 mm WE-LT Bulk
Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-LT Square-Profile 1000 x 12.7 x 6.4 mm 67มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Gaskets Shielding Gaskets Acrylic Adhesive Conductive 1 m 12.7 mm 6.4 mm WE-LT Bulk
Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-FAS TC u a. 1 MHz = 7 Rs = >6G Ohms/square 62มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Absorbers 60 mm 60 mm 1 mm WE-FAS TC Bulk
Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-LT C-Profile 1000 x 10.7 x 9.8 mm 98มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Gaskets Shielding Gaskets Acrylic Adhesive Conductive 1 m 10.7 mm 9.8 mm WE-LT Bulk
Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-LT P-Profile 1000 x 8 x 3 mm 79มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Gaskets Shielding Gaskets Acrylic Adhesive Conductive 1 m 8 mm 3 mm WE-LT Bulk
Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-FAS TC u a. 1 MHz = 7 Rs = >6G Ohms/square 98มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Absorbers 20 mm 20 mm 1 mm WE-FAS TC Bulk
Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-FAS TC u a. 1 MHz = 7 Rs = >6G Ohms/square 63มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Absorbers 60 mm 60 mm 1 mm WE-FAS TC Bulk
Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-LT P-Profile 1000 x 18 x 4.5 mm 92มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Gaskets Shielding Gaskets Acrylic Adhesive Conductive 1 m 18 mm 4.5 mm WE-LT Bulk
Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-FAS TC u a. 1 MHz = 7 Rs = >6G Ohms/square 98มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Absorbers 20 mm 20 mm 1 mm WE-FAS TC Bulk
Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-FAS TC u a. 1 MHz = 7 Rs = >6G Ohms/square 96มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Absorbers 60 mm 60 mm 1 mm WE-FAS TC Bulk

Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-LT Square-Profile 1000 x 9 x 7 mm 70มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Gaskets Shielding Gaskets Acrylic Adhesive Conductive 1 m 9 mm 7 mm WE-LT Bulk
Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-LT C-Profile 1000 x 6 x 6 mm 96มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Gaskets Shielding Gaskets Acrylic Adhesive Conductive 1 m 6 mm 6 mm WE-LT Bulk
Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-LT L-Profile 1000 x 5.6 x 3 mm 62มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Gaskets Shielding Gaskets Acrylic Adhesive Conductive 1 m 5.6 mm 3 mm WE-LT Bulk
Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-LT Square-Profile 1000 x 12 x 9.5 mm 93มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Gaskets Shielding Gaskets Acrylic Adhesive Conductive 1 m 12 mm 9.5 mm WE-LT Bulk
Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-LT P-Profile 1000 x 17 x 10 mm 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Gaskets Shielding Gaskets Acrylic Adhesive Conductive 1 m 17 mm 10 mm WE-LT Bulk
Wurth Elektronik EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding WE-FAS TC u a. 1 MHz = 7 Rs = >6G Ohms/square 98มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Absorbers 20 mm 20 mm 1 mm WE-FAS TC Bulk
Laird Performance Materials EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding RFLB/SS6M .080X12X12in 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Absorbers Absorber Sheets & Tiles Adhesive PSA 12 in 12 in 0.08 in RF-LB Bulk
Laird Performance Materials EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding RFLB .050X12X12in 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Absorbers Absorber Sheets & Tiles Adhesive PSA 12 in 12 in 0.05 in RF-LB Bulk
Laird Performance Materials EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding RFLB .080X12X12in 5มีอยู่ในสต็อก
24/1/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EMI Gaskets, Sheets & Absorbers Absorbers Absorber Sheets & Tiles Adhesive PSA 12 in 12 in 0.08 in RF-LB Bulk