ตัวเก็บประจุความถี่วิทยุชนิดซิลิคอน/ฟิล์มบาง

 ตัวเก็บประจุความถี่วิทยุชนิดซิลิคอน/ฟิล์มบาง
Silicon Capacitors are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many silicon capacitor manufacturers including AVX, Murata, Skyworks & many more. Please view our selection of silicon capacitors below.
ผลการค้นหา: 35,889
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ระดับ ประจุกระแสไฟ อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า ความคลาดเคลื่อนยินยอม ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ รหัสเคส - นิ้ว รหัสเคส - มม. หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ความยาว ความกว้าง ความสูง คุณสมบัติ การบรรจุ
KYOCERA AVX Silicon RF Capacitors / Thin Film 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
100B
Murata Electronics Silicon RF Capacitors / Thin Film 1,586มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

UBSC 0.1 uF 15 % 0402 1005 - 55 C + 150 C 1 mm 0.5 mm 0.4 mm Reel, Cut Tape
Murata Electronics Silicon RF Capacitors / Thin Film 6,443มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

UBSC 0.01 uF 15 % 0201 0603 - 55 C + 150 C 0.6 mm 0.3 mm 0.1 mm Reel, Cut Tape, MouseReel
Murata Electronics Silicon RF Capacitors / Thin Film 2,583มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

UBSC 0.022 uF 15 % 0201 0603 - 55 C + 150 C 0.8 mm 0.6 mm 0.1 mm Reel, Cut Tape
Murata Electronics Silicon RF Capacitors / Thin Film 5,926มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

BBSC 1000 pF 15 % 0201 0603 - 55 C + 150 C 0.6 mm 0.3 mm 0.1 mm Reel, Cut Tape
Murata Electronics Silicon RF Capacitors / Thin Film 3,440มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

UBSC 1000 pF 15 % 0201 0603 - 55 C + 150 C 0.6 mm 0.3 mm 0.1 mm Reel, Cut Tape
Murata Electronics Silicon RF Capacitors / Thin Film 3,527มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

BBSC 0.1 uF 15 % 0402 1005 - 55 C + 150 C 1.2 mm 0.7 mm 0.1 mm Reel, Cut Tape
KYOCERA AVX Silicon RF Capacitors / Thin Film 250V 100pF Tol 1% 2,627มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

600S 100 pF 250 V 1 % 0 PPM / C, 30 PPM / C 0603 1608 0603 (1608 metric) - 55 C + 125 C 1.6 mm 0.81 mm 0.89 mm Reel, Cut Tape, MouseReel
KYOCERA AVX Silicon RF Capacitors / Thin Film 1000PF 300V 5% 1111 427มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
100B 1000 pF 300 V 5 % 90 PPM / C 1111 2828 1111 (2828 metric) - 55 C + 125 C 2.79 mm 2.79 mm 2.59 mm Reel, Cut Tape
KYOCERA AVX Silicon RF Capacitors / Thin Film 10V 14pF Tol 1% Thin Film 0201 4,242มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

Accu-P Std 14 pF 10 V 1 % 0201 (0603 metric) - 55 C + 125 C 0.6 mm 0.325 mm 0.225 mm Reel, Cut Tape, MouseReel
KYOCERA AVX Silicon RF Capacitors / Thin Film 300V 1000pF Tol 5% 430มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

100B 1000 pF 300 V 5 % 90 PPM / C 1111 2828 1111 (2828 metric) - 55 C + 125 C 2.79 mm 2.79 mm 2.59 mm Reel, Cut Tape, MouseReel
KYOCERA AVX Silicon RF Capacitors / Thin Film 1000PF 300V 5% 1111 472มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
100B 1000 pF 300 V 5 % 90 PPM / C 1111 2828 1111 (2828 metric) - 55 C + 125 C 2.79 mm 2.79 mm 2.59 mm Reel, Cut Tape
KYOCERA AVX Silicon RF Capacitors / Thin Film 250V 10pF Tol 5% 5,193มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

600S 10 pF 250 V 5 % 0 PPM / C, 30 PPM / C 0603 1608 0603 (1608 metric) - 55 C + 125 C 1.6 mm 0.81 mm 0.89 mm Reel, Cut Tape, MouseReel
KYOCERA AVX Silicon RF Capacitors / Thin Film 50V .2pF Tol .01pF Thin Film 0201 4,485มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

Accu-P Std 0.2 pF 50 V 0.01 pF 0201 (0603 metric) - 55 C + 125 C 0.6 mm 0.325 mm 0.225 mm Reel, Cut Tape, MouseReel


KYOCERA AVX Silicon RF Capacitors / Thin Film 68PF 3600V 5% 3838 46มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

100E 68 pF 3.6 kV 5 % 90 PPM / C 3838 9797 3838 (9797 metric) - 55 C + 125 C 9.65 mm 9.65 mm 4.32 mm Tray
KYOCERA AVX Silicon RF Capacitors / Thin Film 250V 4.7pF Tol 0.1pF 11,682มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

600S 4.7 pF 250 V 0.1 pF 0 PPM / C, 30 PPM / C 0603 1608 0603 (1608 metric) - 55 C + 125 C 1.6 mm 0.81 mm 0.89 mm Reel, Cut Tape, MouseReel


KYOCERA AVX Silicon RF Capacitors / Thin Film 47PF 3600V 5% 3838 72มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

100E 47 pF 3.6 kV 5 % 90 PPM / C 3838 9797 3838 (9797 metric) - 55 C + 125 C 9.65 mm 9.65 mm 4.32 mm Tray
KYOCERA AVX Silicon RF Capacitors / Thin Film 15PF 500V 5% 1111 400มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

100B 15 pF 500 V 5 % 90 PPM / C 1111 2828 1111 (2828 metric) - 55 C + 125 C 2.79 mm 2.79 mm 2.59 mm Reel, Cut Tape
KYOCERA AVX Silicon RF Capacitors / Thin Film 50V 1000pF 20% 1,492มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
200A 1000 pF Reel, Cut Tape, MouseReel
KYOCERA AVX Silicon RF Capacitors / Thin Film 672มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
100B 120 pF 300 V 5 % 90 PPM / C 1111 2828 1111 (2828 metric) - 55 C + 125 C 2.79 mm 2.79 mm 2.59 mm Reel, Cut Tape
KYOCERA AVX Silicon RF Capacitors / Thin Film 250V 100pF Tol 5% 4,117มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

600S 100 pF 250 V 5 % 0 PPM / C, 30 PPM / C 0603 1608 0603 (1608 metric) - 55 C + 125 C 1.6 mm 0.81 mm 0.89 mm Reel, Cut Tape, MouseReel
KYOCERA AVX Silicon RF Capacitors / Thin Film 484มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
100B 51 pF 500 V 2 % 90 PPM / C 1111 2828 1111 (2828 metric) - 55 C + 125 C 2.79 mm 2.79 mm 2.59 mm Reel, Cut Tape
KYOCERA AVX Silicon RF Capacitors / Thin Film 470PF 200V 5% 1111 380มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
100B 470 pF 200 V 5 % 90 PPM / C 1111 2828 1111 (2828 metric) - 55 C + 125 C 2.79 mm 2.79 mm 2.59 mm Reel, Cut Tape
KYOCERA AVX Silicon RF Capacitors / Thin Film 500volts 82pF 5% 7,248มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

100B 82 pF 500 V 5 % 90 PPM / C 1111 2828 1111 (2828 metric) - 55 C + 125 C 2.79 mm 2.79 mm 2.59 mm Reel, Cut Tape, MouseReel
KYOCERA AVX Silicon RF Capacitors / Thin Film 25V 0.3pF .02pFTol ThinFilm 0402 73,820มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

Accu-P Std 0.3 pF 25 V 0.02 pF 0402 (1005 metric) - 55 C + 125 C 1 mm 0.55 mm 0.4 mm Reel, Cut Tape, MouseReel