ตัวเก็บประจุแบบเซรามิคแบบแผ่น

 ตัวเก็บประจุแบบเซรามิคแบบแผ่น
Ceramic Disc Capacitors are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many ceramic disc capacitor manufacturers including AVX, KEMET, Murata, TDK, Vishay & more. Please view our large selection of ceramic disc capacitors below.
ผลการค้นหา: 1,743
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ระดับ ประจุกระแสไฟ อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ฉนวนไฟฟ้า ความคลาดเคลื่อนยินยอม เส้นผ่าศูนย์กลาง การเว้นพื้นที่ตัวนำ ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน รูปแบบการสิ้นสุด สินค้า การบรรจุ
Vishay 715C50KTT56M4
Vishay Ceramic Disc Capacitors 715C 50KVDC 560PF +/-20% N4700 7595 E4 14มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

715C..KT Bulk
Vishay / Roederstein Ceramic Disc Capacitors 10KVDC 470pF 20% 1,989มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

HVCC 470 pF 10 kVDC Y6P 20 % 12 mm 9.5 mm - 30 C + 105 C Radial Ceramic Disc Capacitors Bulk
Vishay / BC Components Ceramic Disc Capacitors D 500V 150pF +/- 10% Y5P BULK e3 19,543มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

D 150 pF 500 VDC Y5P 10 % 5 mm 6.4 mm - 30 C + 125 C Radial Ceramic Disc Capacitors Bulk
Vishay / Roederstein Ceramic Disc Capacitors 10KVDC 1000pF 20% 2,194มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

HVCC 1000 pF 10 kVDC Y6P 20 % 15 mm 12.5 mm - 30 C + 105 C Radial Ceramic Disc Capacitors Bulk
Vishay / BC Components Ceramic Disc Capacitors D 50V 220pF +/- 10% Y5P BULK e3 19,147มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

D 220 pF 50 VDC Y5P 10 % 5 mm 5 mm - 30 C + 125 C Radial Ceramic Disc Capacitors Bulk
Vishay / BC Components Ceramic Disc Capacitors D 100V 220pF +/- 10% Y5P BULK e3 19,589มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

D 220 pF 100 VDC Y5P 10 % 5 mm 2.5 mm - 30 C + 125 C Radial Ceramic Disc Capacitors Bulk
Vishay / Roederstein Ceramic Disc Capacitors 10KVDC 2000pF 20% 3,889มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

HVCC 2000 pF 10 kVDC Y6P 20 % 19 mm 9.5 mm - 30 C + 105 C Radial Ceramic Disc Capacitors Bulk
Vishay / Roederstein Ceramic Disc Capacitors HBE 2KV 1nF +/-20% K6000 e3 6,238มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

HBE 1000 pF 2 kVDC Y5U 20 % - 40 C + 85 C Radial Ceramic Disc Capacitors Bulk
Vishay / BC Components Ceramic Disc Capacitors D 50V 1nF +/- 20% Z5U REEL e3 18,091มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

D 1000 pF 50 VDC Z5U 20 % 5 mm 5 mm - 30 C + 125 C Radial Ceramic Disc Capacitors Reel, Cut Tape
Vishay / Cera-Mite Ceramic Disc Capacitors 47PF 1KV 5% 6.35MM 570มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

561R 47 pF 1 kVDC N1500 5 % - 55 C + 105 C Radial Ceramic Disc Capacitors Bulk
Vishay / Cera-Mite Ceramic Disc Capacitors 1000pF 20% 20kVdc 60มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

660R 1000 pF 20 kVDC N4700 20 % 37 mm - 30 C + 85 C Axial High Voltage Ceramic Disc Capacitors Bulk
KEMET Ceramic Disc Capacitors 2000V 3300pF 20% Y5U -30C/+85C LS=5mm 1,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,500

CGP DISC Comm HV 3300 pF 2 kVDC Y5U 20 % 10.5 mm 5 mm - 25 C + 85 C Radial Ceramic Disc Capacitors Reel, Cut Tape, MouseReel
KEMET Ceramic Disc Capacitors 1000V 47pF 10% SL -40C/+125C LS=5mm 1,985มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

CGP DISC Comm HV 47 pF 1 kVDC SL 10 % 5.5 mm 5 mm - 25 C + 85 C Radial Ceramic Disc Capacitors Reel, Cut Tape, MouseReel
KEMET Ceramic Disc Capacitors 2000V 4700pF 20% Y5V -30C/+85C LS=5mm 1,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,500

CGP DISC Comm HV 4700 pF 2 kVDC Y5V 20 % 9.5 mm 5 mm - 25 C + 85 C Radial Ceramic Disc Capacitors Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay / Roederstein Ceramic Disc Capacitors 15KVDC 1000pF 10% 22,838มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

HVCC 1000 pF 5.3 kVAC 15 kVDC Y6P 10 % 15 mm - 30 C + 105 C Radial High Voltage Ceramic Disc Capacitors Bulk
KEMET Ceramic Disc Capacitors 1000V 4700pF 10% Y5P -30C/+85C LS=5mm 1,475มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,500

CGP DISC Comm HV 4700 pF 1 kVDC Y5P 10 % 13 mm 5 mm - 25 C + 85 C Radial Ceramic Disc Capacitors Reel, Cut Tape, MouseReel
KEMET Ceramic Disc Capacitors 4000V 1000pF 10% Y5P -30C/+85C LS=5mm 1,988มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

CGP DISC Comm HV 1000 pF 4 kVDC Y5P 10 % 7.5 mm 5 mm - 25 C + 85 C Radial Ceramic Disc Capacitors Reel, Cut Tape, MouseReel
KEMET Ceramic Disc Capacitors 3000V 1000pF 20% Y5V -30C/+85C LS=5mm 1,992มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

CGP DISC Comm HV 1000 pF 3 kVDC Y5V 20 % 6.5 mm 5 mm - 25 C + 85 C Radial Ceramic Disc Capacitors Reel, Cut Tape, MouseReel
KEMET Ceramic Disc Capacitors 10000V 1000pF 10% Y5P -30C/+85C LS=10mm 6,400มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CGP DISC Comm HV 1000 pF 10 kVDC Y5P 10 % 17 mm 10 mm - 25 C + 85 C Radial Ceramic Disc Capacitors Bulk
KEMET Ceramic Disc Capacitors 4000V 2200pF 20% Y5V -30C/+85C LS=5mm 2,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

CGP DISC Comm HV 2200 pF 4 kVDC Y5V 20 % 7.5 mm 5 mm - 25 C + 85 C Radial Ceramic Disc Capacitors Reel, Cut Tape, MouseReel
KEMET Ceramic Disc Capacitors 2000V 2200pF 20% Y5U -30C/+85C LS=5mm 2,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

CGP DISC Comm HV 2200 pF 2 kVDC Y5U 20 % 8.5 mm 5 mm - 25 C + 85 C Radial Ceramic Disc Capacitors Reel, Cut Tape, MouseReel
KEMET Ceramic Disc Capacitors 2000V 0.01uF 20% Y5V -30C/+85C LS=5mm 1,482มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,500

CGP DISC Comm HV 0.01 uF 2 kVDC Y5V 20 % 12.5 mm 5 mm - 25 C + 85 C Radial Ceramic Disc Capacitors Reel, Cut Tape
Vishay / Roederstein Ceramic Disc Capacitors 20KVDC 680pF 20% 1,653มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

HVCC 680 pF 7 kVAC 20 kVDC Y6P 20 % 15 mm - 30 C + 105 C Radial High Voltage Ceramic Disc Capacitors Bulk
KEMET Ceramic Disc Capacitors 3000V 10pF 10% SL -40C/+125C LS=5mm 1,997มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

CGP DISC Comm HV 10 pF 3 kVDC SL 10 % 6.5 mm 5 mm - 25 C + 85 C Radial Ceramic Disc Capacitors Reel, Cut Tape, MouseReel
KEMET Ceramic Disc Capacitors 1000V 0.01uF 20% Y5U -30C/+85C LS=5mm 1,418มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,500

CGP DISC Comm HV 0.01 uF 1 kVDC Y5U