Triac & SCR เอาท์พุตของออปโตคัปเปลอร์

ผลการค้นหา: 635
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ แผงวงจรตรวจจับผ่านศูนย์ ประเภทขาออก จำนวนช่องสถานี การแยกแรงดันไฟฟ้า If - กระแสทางตรง Vf - แรงดันทางตรง Pd - กำลังงานสูญเสีย แรงดันไฟฟ้าขาออกในสถานะปิด (Off) (VDRM) ค่าสูงสุดของกระแสไฟขาออกต่อเนื่อง ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ระดับ การบรรจุ
onsemi / Fairchild Triac & SCR Output Optocouplers 6Pin400V Optocoupler Zero Cross Triac Dr 48,475มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

SMD/SMT SMD-DIP-6 With Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 5250 Vrms 60 mA 1.25 V 250 mW 400 V - 40 C + 85 C MOC3043M Reel, Cut Tape, MouseReel
onsemi / Fairchild Triac & SCR Output Optocouplers Random Phase Triac Snubberless 10,680มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT SMD-DIP-6 Without Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 5000 Vrms 30 mA 1.28 V 500 mW (1/2 W) 800 V 300 mA - 55 C + 100 C FOD4208 Bulk
onsemi / Fairchild Triac & SCR Output Optocouplers Random Phase Triac Snubberless 10,501มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

SMD/SMT SMD-DIP-6 Without Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 5000 Vrms 30 mA 1.28 V 500 mW (1/2 W) 600 V - 55 C + 100 C FOD420 Reel, Cut Tape, MouseReel
onsemi / Fairchild Triac & SCR Output Optocouplers Random Phase Triac Snubberless 8,890มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT SMD-DIP-6 Without Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 5000 Vrms 30 mA 1.28 V 500 mW (1/2 W) 600 V - 55 C + 100 C FOD420 Bulk
onsemi / Fairchild Triac & SCR Output Optocouplers 800V Random Phase Triac Driver Output 17,322มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole PDIP-6 With Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 5000 Vrms 30 mA 1.25 V 500 mW (1/2 W) 800 V 300 mA - 55 C + 100 C FOD4108 Bulk
Toshiba Triac & SCR Output Optocouplers Photocoupler Phototriac Output 61,350มีอยู่ในสต็อก
36,00025/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT SO-6-4 With Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 3750 Vrms 20 mA 1.27 V 200 mW 600 V - 25 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel
onsemi / Fairchild Triac & SCR Output Optocouplers SO-6 ZERO TRIAC 40,724มีอยู่ในสต็อก
22,00019/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT SMD-DIP-6 With Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 5250 Vrms 60 mA 1.25 V 250 mW 400 V - 40 C + 85 C MOC3043M Tube
onsemi / Fairchild Triac & SCR Output Optocouplers 600V RANDOM PHASE TRIAC 7,743มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole PDIP-6 Without Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 5000 Vrms 30 mA 1.28 V 500 mW (1/2 W) 600 V - 55 C + 100 C FOD420 Bulk
Vishay Semiconductors Triac & SCR Output Optocouplers Non-Zero Crossing Photo Triac 4,331มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole PDIP-6 Without Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 5300 Vrms 60 mA 1.2 V 300 mW 600 V 100 mA - 55 C + 100 C VO305x Tube
Vishay Semiconductors Triac & SCR Output Optocouplers Non Zero Cross Photo Triac 800V 3mA 2,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole PDIP-6 Without Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 5300 Vrms 60 mA 1.2 V 600 mW 800 V 300 mA - 55 C + 100 C Tube
Vishay Semiconductors Triac & SCR Output Optocouplers Optocplr, Phototriac uL, cUL, CQC DIP-4 3,956มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole DIP-4 Without Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 2 Channel 5300 Vrms 50 mA 1.2 V 330 mW 800 V - 55 C + 110 C Tube
Vishay Semiconductors Triac & SCR Output Optocouplers Phototriac Output Low Input Current 12,029มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole PDIP-6 Without Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 5300 Vrms 10 mA 1.16 V 500 mW (1/2 W) 800 V 300 mA - 55 C + 100 C Tube
Vishay Semiconductors Triac & SCR Output Optocouplers Non Zero Cross Photo Triac 600V 1.6mA 1,771มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

SMD/SMT PDIP-6 Gull Wing Without Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 5300 Vrms 60 mA 1.2 V 600 mW 600 V 300 mA - 55 C + 100 C Reel, Cut Tape
Vishay Semiconductors Triac & SCR Output Optocouplers Phototriac Output Very Low Input Curr 1,840มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole PDIP-6 Without Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 5300 Vrms 60 mA 1.3 V 300 mW 750 V 300 mA - 55 C + 100 C Tube
Vishay Semiconductors Triac & SCR Output Optocouplers Non Zero Crossing Phototriac 600V 5mA 25,183มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

SMD/SMT SMD-6 Without Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 5300 Vrms 60 mA 1.2 V 300 mW 600 V 100 mA - 55 C + 100 C VO305x Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay Semiconductors Triac & SCR Output Optocouplers Zero Crossing Photo Triac 800V 2mA 6,684มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole PDIP-6 With Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 5300 Vrms 60 mA 1.2 V 600 mW 800 V 300 mA - 55 C + 100 C VO415x Tube
Vishay Semiconductors Triac & SCR Output Optocouplers Phototriac, NZC 10mA,1.5K dV/dt VDE 6,152มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

SMD/SMT SOP-4 Reel, Cut Tape

Vishay Semiconductors Triac & SCR Output Optocouplers 1A, 600V PhotoTRIAC DIP-8; UL, cUL 2,536มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole DIP-8 Without Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 5300 Vrms 50 mA 900 mV to 1.4 V 1.2 W 600 V - 40 C + 85 C VO2223B Tube

Vishay Semiconductors Triac & SCR Output Optocouplers 1A, 600V PhotoTRIAC SMD-8, UL, cUL 7,468มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

SMD/SMT SMD-8 Without Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 5300 Vrms 50 mA 900 mV to 1.4 V 1.2 W 600 V - 40 C + 85 C VO2223B Reel, Cut Tape, MouseReel
onsemi / Fairchild Triac & SCR Output Optocouplers 600V Optocoupler Triac Driver ZC 28,376มีอยู่ในสต็อก
18,000ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole PDIP-6 With Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 5250 Vrms 50 mA 1.2 V 250 mW 600 V - 40 C + 100 C MOC3063M Tube
Toshiba Triac & SCR Output Optocouplers PHOTOTRIAC 5-PIN 2,337มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole DIP-6 With Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 5000 Vrms 10 mA 1.15 V 400 mW 800 V 2 A - 25 C + 85 C TLP3083F Tube
Vishay Semiconductors Triac & SCR Output Optocouplers Phototriac Output Non-Zero Crossing 1,591มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole Without Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 5300 Vrms 20 mA 1.1 V 600 mW 800 V - 40 C + 150 C BRT13
Vishay Semiconductors Triac & SCR Output Optocouplers Optocplr, Phototriac uL, cUL, CQC SMD-4 20,840มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

SMD/SMT SMD-4 Without Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 2 Channel 5300 Vrms 50 mA 1.2 V 330 mW 800 V - 55 C + 110 C Reel, Cut Tape, MouseReel
onsemi / Fairchild Triac & SCR Output Optocouplers Zero-Cross Triac Out Snubberless, 600V 990มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT PDIP-6 With Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 5000 Vrms 20 mA 1.25 V 500 mW (1/2 W) 600 V - 55 C + 100 C FOD4116 Bulk
onsemi / Fairchild Triac & SCR Output Optocouplers Black Pkg Zero Cross Snubless Triac Drve 16,452มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

SMD/SMT SMD-DIP-6 With Zero-Crossing Circuit PhotoTriac 1 Channel 5000 Vrms 30 mA 1.25 V 500 mW (1/2 W) 800 V 300 mA - 55 C + 100 C FOD4108 Reel, Cut Tape, MouseReel