ไดรเวอร์ไฟ LED

 ไดรเวอร์ไฟ LED
LED Lighting Drivers are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many LED lighting driver manufacturers including Analog Devices, Diodes Inc, Microchip, NXP, onsemi, STMicroelectronics, Texas Instruments & more. Please view our large selection of LED lighting drivers below.
ผลการค้นหา: 3,774
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ระดับ รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ จำนวนขาออก กระแสขาออก (1) แรงดันไฟฟ้าขาเข้า ต่ำสุด แรงดันไฟฟ้าขาเข้า สูงสุด โทโพโลจี ความถี่ในการใช้งาน แรงดันขาออก ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน คุณสมบัติ การบรรจุ ลักษณะเด่น
Analog Devices / Maxim Integrated LED Lighting Drivers 6-Channel 150mA Backlight Driver and 4-Output TFT-LCD Bias and ASIL B 502มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 50

SMD/SMT TQFN-EP-48 4 Output 2.65 V 5.5 V Boost, Buck-Boost 2.1 MHz - 40 C + 125 C

Diodes Incorporated LED Lighting Drivers LED Backlight Laptop/TV SO-16 T&R 2.5K 2,083มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
SMD/SMT SO-16 1 Output 4.5 V 60 V Boost 1 MHz - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices LED Lighting Drivers Dual Multitopology Boost LED Controller 1,434มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 146

LT8355-1 SMD/SMT QFN-28 2 Output 5 V 60 V Boost 2 MHz 120 V - 40 C + 125 C Tube
Texas Instruments LED Lighting Drivers 128 mini-LED matrix local dimming backlight driver with 16-channel integrated current sink 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TLC69658 SMD/SMT WQFN-24 1 Output 30 mA 3 V 5.5 V 20 MHz 50 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape
Texas Instruments LED Lighting Drivers Automotive 8-scan MOSFET controller for mini-LED matrix local dimming backlight applications 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TLC69650-Q1 SMD/SMT WQFN-24 1 Output 30 mA 3 V 5.5 V 20 MHz 50 V - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape High Speed Daisy Chain Interface
Texas Instruments LED Lighting Drivers Automotive 32 mini-LED matrix local dimming backlight driver with 16-channel in 60 mA / 20 V 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TLC69612-Q1 SMD/SMT WQFN-24 1 Output 60 mA 3 V 5.5 V 20 MHz 20 V - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape High Speed Daisy Chain Interface
Diodes Incorporated LED Lighting Drivers LED MV Int Switch SO-8 T&R 4K 3,960มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 4,000
SMD/SMT SO-8 1 Output 6 V 40 V Boost 400 kHz - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments LED Lighting Drivers Automotive 8-scan MOSFET controller for mini-LED matrix local dimming backlight applications 2,993มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TLC69610-Q1 SMD/SMT WQFN-24 1 Output 60 mA 3 V 5.5 V 20 MHz 20 V - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape High Speed Daisy Chain Interface
Texas Instruments LED Lighting Drivers Automotive 8-scan MOSFET controller for mini-LED matrix local dimming backlight applications 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TLC69600-Q1 WQFN-24 - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape
Texas Instruments LED Lighting Drivers Automotive, single-channel, high-current 40-V high-side LED driver with thermal sharing 2,839มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

TPS92629-Q1 SMD/SMT 3 Output 250 mA 4.5 V 45 V 4.2 V to 4.8 V - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape
Analog Devices LED Lighting Drivers 60V 1A Simple LED Driver - 330kHz Versio 262มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 25

LT8374 SMD/SMT QFN-16 1 Output 1.2 A 6.5 V 60 V Buck 2 MHz - 40 C + 150 C Tube
Texas Instruments LED Lighting Drivers 128 mini-LED matrix local dimming backlight driver with 16-channel integrated current sink 2,997มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TLC69608 SMD/SMT WQFN-24 1 Output 20 mA 3 V 5.5 V 20 MHz 20 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape
Texas Instruments LED Lighting Drivers 32 mini-LED matrix local dimming backlight driver with 16-channel integrated current sink 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TLC69602 SMD/SMT WQFN-24 1 Output 30 mA 3 V 5.5 V 20 MHz 20 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape High System Efficiency
Texas Instruments LED Lighting Drivers 64 mini-LED matrix local dimming backlight driver with 16-channel in 60 mA / 20 V 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TLC69614 SMD/SMT WQFN-24 1 Output 60 mA 3 V 5.5 V 20 MHz 20 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape High System Efficiency
Texas Instruments LED Lighting Drivers 32 mini-LED matrix local dimming backlight driver with 16-channel integrated current sink 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TLC69652 SMD/SMT WQFN-24 1 Output 30 mA 3 V 5.5 V 20 MHz 50 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape
Texas Instruments LED Lighting Drivers 32 mini-LED matrix local dimming backlight driver with 16-channel in 60 mA / 20 V 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TLC69612 SMD/SMT WQFN-24 1 Output 60 mA 3 V 5.5 V 20 MHz 20 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape
Analog Devices LED Lighting Drivers 60VIN LED Cntr w/ Int PWM Gen 111มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 37

LT3761A SMD/SMT MSOP-16 1 Output 4.5 V 60 V Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, SEPIC 1 MHz - 40 C + 125 C Tube
Texas Instruments LED Lighting Drivers Local dimming mini-LED backlight driver with 16-channel integrated current sink 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TLC69601 SMD/SMT WQFN-24 1 Output 30 mA 3 V 5.5 V 20 MHz 20 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape Flexible Dimming Control
Texas Instruments LED Lighting Drivers 64 mini-LED matrix local dimming backlight driver with 16-channel integrated current sink 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TLC69604 SMD/SMT WQFN-24 1 Output 30 mA 3 V 5.5 V 20 MHz 20 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape High System Efficiency
Analog Devices LED Lighting Drivers 60V 1A Simple LED Driver - 330kHz Versio 216มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 25

LT8374 SMD/SMT QFN-16 1 Output 1.2 A 6.5 V 60 V Buck 330 kHz - 40 C + 150 C Tube
Texas Instruments LED Lighting Drivers 128 mini-LED matrix local dimming backlight driver with 60-mA 16-channel integrated current sink 3,000มีอยู่ในสต็อก
<