เสต็ปเปอร์มอเตอร์

 เสต็ปเปอร์มอเตอร์
Stepper motors are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Please view our selection of stepper motors below.
ผลการค้นหา: 1,104
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ประเภทสินค้า ประเภท ขนาดเฟรม - NEMA การเชื่อมต่อ รักษาระดับแรงบิดในระดับต่ำสุด มุมการหมุน การนับจำนวนพินหรือสายไฟ อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า พิกัดกระแสไฟ ความเฉื่อยของใบพัด ความคมชัด จำนวนช่องสถานี ประเภทขาออก
ADI Trinamic Stepper Motors PANdrive/ Smart Stepper Motor, 24V, 3.1Nm, NEMA24/60mm, UART, Step/Dir, TMCL 12มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Stepper Motors Stepper Driver NEMA 24 3.1 N-m 1.8 deg 4.17 V 2.8 A
ADI Trinamic Stepper Motors PANdrive/ Smart Stepper Motor, 48V, 2.1Nm, NEMA24/60mm, RS485, CAN, USB, CANopen Firmware 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Stepper Motor With Encoders Stepper Driver NEMA 24 2.1 N-m 48 V 2.8 A
ADI Trinamic Stepper Motors PANdrive/ Smart Stepper Motor, 24V/ 0.27Nm/ motor NEMA17/42mm/ TMCL RS485/ USB, incl. Coating 18มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Stepper Motors Stepper Driver NEMA 17 0.27 N-m 1.8 deg 24 V 1.1 A Open-Drain
ADI Trinamic Stepper Motors PANdrive/ Smart BLDC Motor, integrated encoder, FOC, 0.18Nm, 1.8 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Stepper Motor With Encoders Stepper Driver 0.18 N-m 24 V 5.14 A
ADI Trinamic Stepper Motors PANdrive/ Smart Stepper Motor, 28V, 0.27Nm, NEMA17/42mm, SPI, S/D, IO-Link 57มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Stepper Motors Stepper Driver NEMA 17 0.27 Nm 1.9 deg 24 VDC 1 A 35 g-cm-sq 1 Channel
ADI Trinamic Stepper Motors PANdrive/ Smart Stepper Motor, 24V, 0.27Nm, motor NEMA17/42mm, CAN 19มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Stepper Motors Stepper Driver NEMA 17 0.27 N-m 1.8 deg 2 V 1 A


Applied Motion Stepper Motors Stepper drive, 6A, RS-485 12มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

ADI Trinamic Stepper Motors QMot Stepper Motor, 42mm, 0.27Nm, 1.0A, 35mm length 82มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Motor Drives NEMA 17 1 A
ADI Trinamic Stepper Motors QMot Stepper Motor, 57mm, 1.89Nm, 2.8A, 76mm length 26มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Motor Drives NEMA 23 2.8 A
ADI Trinamic Stepper Motors QMot Stepper Motor, 0.06 Nm, 1.8, Encoder 8192 Pulses 15มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Motor Drives NEMA 11 670 mA
ADI Trinamic Stepper Motors QMot Stepper Motor, 1.89 Nm, 1.8, Encoder 10000 Pulses 29มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Motor Drives NEMA 23 2.8 A
ADI Trinamic Stepper Motors QMot Stepper Motor, 42mm, 0.35Nm, 1.0A, 41mm length 71มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Motor Drives NEMA 17 1 A
ADI Trinamic Stepper Motors QMot Stepper Motor, 0.27 Nm, 1.8, Encoder 10000 Pulses 66มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Motor Drives NEMA 17 1 A
ADI Trinamic Stepper Motors QMot Stepper Motor, 28mm, 0.12Nm, 0.67A, 51mm length 43มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Motor Drives NEMA 11 670 mA
ADI Trinamic Stepper Motors QMot Stepper Motor, 0.12 Nm, 1.8, Encoder 8192 Pulses 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Motor Drives NEMA 11 670 mA
ADI Trinamic Stepper Motors PANdrive/ Smart Stepper Motor, 24V, 0.36Nm, motor NEMA17/42mm, TMCL, RS485, CAN, USB 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Stepper Motor With Encoders Stepper Driver NEMA 17 RS-485 0.36 N-m 1.8 deg 4, 5, 8 2.4 V 2 A 57 g-cm-sq Open-Drain
ADI Trinamic Stepper Motors PANdrive/ Smart Stepper Motor, 24V, 0.44Nm, NEMA17/42mm, CANopen, RS485, CAN, USB 1มีอยู่ในสต็อก
9ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Stepper Motors Stepper Driver NEMA 17 0.44 N-m 1.8 deg 2.4 V
ADI Trinamic Stepper Motors PANdrive/ Smart Stepper Motor, 48V, 2.1Nm, NEMA24/60mm, RS485, CAN, USB, TMCL Firmware 17มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Stepper Motor With Encoders Stepper Motor NEMA 24 2.1 N-m 1.8 deg 3.36 V 2.8 A 570 g-cm-sq
ADI Trinamic Stepper Motors PANdrive/ Smart Stepper Motor, 24V, 0.22Nm, NEMA17/42mm, CANopen, RS485, CAN, USB 36มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Stepper Motors Stepper Driver NEMA 17 RS-485 0.22 N-m 1.8 deg 24 VDC 2 A
ADI Trinamic Stepper Motors QMot Stepper Motor, 42mm, 0.49Nm, 1.0A, 51mm length 140มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Motor Drives NEMA 17 1 A
ADI Trinamic Stepper Motors PANdrive/ Smart Stepper Motor, 24V, 0.8Nm, NEMA17/42mm, RS485, CAN, USB, Step/Dir 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Stepper Motor With Encoders Stepper Driver NEMA 17 0.8 N-m 18 deg 3.3 V 3 A
ADI Trinamic Stepper Motors PANdrive/ Smart Stepper Motor, 24V, 0.36Nm, NEMA17/42mm, TMCL, RS485, CAN, USB 31มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Stepper Motors Stepper Driver NEMA 17 RS-485 0.36 N-m 1.8 deg 24 VDC 2 A
ADI Trinamic Stepper Motors PANdrive/ Smart Stepper Motor, 24V, 0.49Nm, motor NEMA17/42mm, CAN 1มีอยู่ในสต็อก
57/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Stepper Motors Smart Stepper Motor NEMA 17 0.49 N-m 1.8 deg 2.4 V 1 A 68 g-cm-sq 1 Channel
ADI Trinamic Stepper Motors PANdrive/ Smart Stepper Motor, 48V, 1.01Nm, NEMA23/57mm, RS485, CAN, USB, TMCL Firmware 13มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Stepper Motor With Encoders Stepper Motor NEMA 23 RS-485 1.01 N-m 1.8 deg 2.3 V 2.8 A 275 g-cm-sq
ADI Trinamic Stepper Motors PANdrive/ Smart Stepper Motor, 24V, 2.1Nm, NEMA24/60mm, UART, Step/Dir, TMCL 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

NEMA 24