ตัวจับเวลา

ผลการค้นหา: 858
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD สินค้า ประเภท การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน ขอบเขตการจับเวลา ประเภทหน้าจอ ความแม่นยำ
Omron Automation and Safety Timers 39มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Omron Automation and Safety Timers 23มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Relay Output DPDT 48 VDC, 48 VAC 0.05 s to 300 h 0.2 %
Omron Automation and Safety Timers 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Omron Automation and Safety Timers 11-PIN,RELAY OUT,MULTI-FNCTN 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Omron Automation and Safety Timers 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ATC Automatic Timing & Controls Timers Solid-State Timer 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Digital Timers Solid State Timer 240 VAC 0.001 s to 1999.9 s, 1 min to 199 hr 4-1/2 Digit LCD +/- 5 %
Omron Automation and Safety Timers Timer Digital LED 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Digital Timer 100 VAC to 240 VAC, 12 VDC to 48 VDC
Omron Automation and Safety Timers TIMER PWR-OFF DELAY 37มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Solid State Timer 200 VAC to 240 VAC
Omron Automation and Safety Timers 6-Digit 100-240 VAC Up/down/reversible 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Solid State Digital Counter 100 V to 240 V
Omron Automation and Safety Timers 4 Mode AC/DC 24 -240V DPDT 21มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Omron Automation and Safety Timers Timer 8Pin AC100-240/DC100-125 12มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ไม่
Omron Automation and Safety Timers 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Omron Automation and Safety Timers 9มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Trumeter Timers FL, 10-80 VDC 3-Hole 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Digital Timers DC Hour Meter 10 VDC to 80 VDC 99999.9 hr Digital +/- 0.02 %
Trumeter Timers AC/DC HR, 2-Hole 1/4" Spd Nrst 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Digital Timers AC/DC Hour Meter 20 VAC to 300 VAC, 10 VDC to 300 VDC 9.999.999.9 hr LCD, 7 Digit 0.1 %
ATC Automatic Timing & Controls Timers Solid-State Timer 7มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Digital Timers Solid State Timer 120 VAC 0.001 s to 1999.9 s, 1 min to 199 hr 4-1/2 Digit LCD +/- 5 %
Omron Automation and Safety Timers 8-PIN Relay Out Economy Timer 13มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Digital Timers 100 V to 240 V 0.001 s to 9999 hr 4 Digit LCD Backlight
Omron Automation and Safety Timers 11-PIN RELAY OUT Multi-Function 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Digital Timers 100 V to 240 V 0.001 s to 9999 hr 4 Digit LCD Backlight


Omron Automation and Safety Timers Timer 9มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Omron Automation and Safety Timers Timer Power-OFF Delay 61มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

100 V to 120 V 12 s to 12 m
Omron Automation and Safety Timers ANAOLG SOLID STATE 31มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Relay Output DPDT 48 VDC, 48 VAC 0.05 s to 300 h Analog Hand Dial 0.2 %
Omron Automation and Safety Timers MINI-MULTI TIMER 11มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Trumeter Timers HR, 90-264 50-60 2-Hole 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Digital Timers AC Hour Meter 90 VAC to 264 VAC 99999.9 hr Digital +/- 0.02 %
Omron Automation and Safety Timers 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Omron Automation and Safety Timers TIMER PWR-OFF DELAY 42มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Analog Timers Solid State Power Off-Delay Timer 200 VAC to 240 VAC 0.05 s to 12 m Analog Hand Dial +/- 0.2 %