เครื่องตรวจจับควัน

ผลการค้นหา: 103
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD คำอธิบาย/ฟังก์ชัน วิธีการตรวจจับ ประเภทสัญญาณขาออก กระแสไฟฟ้าที่จ่ายใช้งาน การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน
Microchip Technology Smoke Detectors 3V E-Cal Photo S.D. IC 2,120มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CMOS Low-Voltage Photoelectric Smoke Detector ASIC with Interconnect and Timer Mode Photoelectric Temporial or Continuous Tone 1 uA 3 V
Microchip Technology Smoke Detectors PHOTO SMOKE DET IC W/CONTINUOUS 222มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CMOS Photoelectric Smoke Detector ASIC with Interconnect Photoelectric Temporal Tone 5.5 uA 9 V
Microchip Technology Smoke Detectors ION SMOKE DET IC W/TEMP INTRCONN TIMR 3,307มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CMOS Ionization Smoke Detector ASIC with Interconnect and Timer Mode Ionization Temporal Tone 9 uA 9 V
Microchip Technology Smoke Detectors PHOTO SMOKE DET IC W/TEMPORAL 775มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

CMOS Photoelectric Smoke Detector ASIC with Interconnect Photoelectric Temporal Tone 5.5 uA, 3 mA 9 V
Microchip Technology Smoke Detectors PHOTO SMOKE DET IC W/TEMP TIMER 1,001มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CMOS Photoelectric Smoke Detector ASIC with Interconnect and Timer Mode Photoelectric Temporal Tone 5.5 uA, 3 mA 9 V
Microchip Technology Smoke Detectors ION SMOKE DET IC AFE 534มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Ionization Smoke Detector IC Ionization Analog 2.75 uA, 60 uA 2.7 V to 5.5 V, 6 V to 12 V
Microchip Technology Smoke Detectors Horn driver w/BO det 18มีอยู่ในสต็อก
3,30029/2/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,300

Piezoelectric Horn Driver with Boost Converter Photoelectric 300 uA 3 V
Microchip Technology Smoke Detectors E-Cal Ion S.D. 749มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
CMOS Programmable Ionization Smoke Detector ASIC with Interconnect, Timer Mode and Alarm Memory Ionization Temporal Tone 21.4 uA 9 V
Microchip Technology Smoke Detectors PHOTO SMOKE DET IC W/TEMP TIMER 1,022มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CMOS Photoelectric Smoke Detector ASIC with Interconnect and Timer Mode Photoelectric Temporal Tone 5.5 uA, 3 mA 9 V
Microchip Technology Smoke Detectors PHOTO SMOKE DET IC W/TEMPORAL 702มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CMOS Photoelectric Smoke Detector ASIC with Interconnect Photoelectric Temporal Tone 5.5 uA, 3 mA 9 V
Analog Devices Smoke Detectors Optical Smoke Detector Module 115มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

1.8 V
Microchip Technology Smoke Detectors 3V E-Cal Photo S.D. IC 326มีอยู่ในสต็อก
2,60021/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,600

CMOS Low Voltage Photoelectric Smoke Detector ASIC with Interconnect and Timer Mode Photoelectric Temporial or Continuous Tone 1 uA 3 V
Microchip Technology Smoke Detectors PHOTO SMOKE DET IC W/TEMP TIMER 32มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,600

CMOS Photoelectric Smoke Detector ASIC with Interconnect and Timer Mode Photoelectric Temporal Tone 5.5 uA, 3 mA 9 V
Microchip Technology Smoke Detectors Photo S.D IC w/Alarm Mem Cont. 37มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CMOS Photoelectric Smoke Detector ASIC with Interconnect, Timer Mode and Alarm Memory Photoelectric Temporial or Continuous Tone 5.5 uA, 3 mA 9 V
Microchip Technology Smoke Detectors Photo S.D IC w/Alarm Mem Cont.
2,60023/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,600

CMOS Photoelectric Smoke Detector ASIC with Interconnect, Timer Mode and Alarm Memory Photoelectric Temporial or Continuous Tone 5.5 uA, 3 mA 9 V
Microchip Technology Smoke Detectors 3V E-Cal Photo S.D. IC
50018/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CMOS Low Voltage Photoelectric Smoke Detector ASIC with Interconnect and Timer Mode Photoelectric Temporial or Continuous Tone 1 uA 3 V

Microchip Technology Smoke Detectors ION SMOKE DET IC W/CONT INTERCONNECT ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 4 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 750
หลายรายการ: 25

CMOS Ionization Smoke Detector ASIC with Interconnect Ionization Continuous Tone 4.5 uA 12 V
Microchip Technology Smoke Detectors PHOTO SMOKE DET IC W/CONTINUOUS ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 6 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 2,600
หลายรายการ: 2,600
ม้วน: 2,600

CMOS Photoelectric Smoke Detector ASIC with Interconnect Photoelectric Temporal Tone 5.5 uA 12 V
Microchip Technology Smoke Detectors PHOTO SMOKE DET IC W/TEMP TIMER ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 6 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 650
หลายรายการ: 50

CMOS Photoelectric Smoke Detector ASIC with Interconnect and Timer Mode Photoelectric Temporal Tone 5.5 uA 12 V

Microchip Technology Smoke Detectors Horn driver w/BO det ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 4 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 540
หลายรายการ: 60

Microchip Technology Smoke Detectors PHOTO SMOKE DET IC W/CONTINUOUS TIMER ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 4 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CMOS Photoelectric Smoke Detector ASIC with Interconnect and Timer Mode Photoelectric Temporal Tone 5.5 uA 12 V
Microchip Technology Smoke Detectors Photoelec smoke det w/temporal timer ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 6 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 564
หลายรายการ: 47

CMOS Photoelectric Smoke Detector ASIC with Interconnect and Timer Mode Photoelectric Temporal Tone 5.5 uA, 3 mA 9 V
Microchip Technology Smoke Detectors Photoelec smoke det w/temporal timer ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 6 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1,000
หลายรายการ: 1,000
ม้วน: 1,000

CMOS Photoelectric Smoke Detector ASIC with Interconnect and Timer Mode Photoelectric Temporal Tone 5.5 uA 12 V
Microchip Technology Smoke Detectors ION SMOKE DET IC AFE ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 4 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 950
หลายรายการ: 50

Ionization Smoke Detector IC Ionization Analog 2.75 uA, 60 uA 12 V
Microchip Technology Smoke Detectors ION SMOKE DET IC W/TEMP INTERCONNECT ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 9 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 825
หลายรายการ: 25

CMOS Ionization Smoke Detector ASIC with Interconnect Ionization Temporal Tone 4.5 uA 12 V