เซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริก

ผลการค้นหา: 8,832
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD วิธีการตรวจจับ ระยะห่างในการตรวจจับ แหล่งแสงสว่าง ประเภทเครื่องขยาย วิธีการเชื่อมต่อ การกำหนดคุณสมบัติขาออก ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน
Banner Engineering Photoelectric Sensors Sensor, Laser, Adj Fld, 95-1800mm, 10-30VDC, PNP/NPN, IO-Link, M12, Q5Z 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Background Suppression 95 mm to 1800 mm Red LED 4-Pin M12 Connector NPN, PNP, Push-Pull - 10 C + 50 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors Photoelectric Sensor, Polarized Retro, 5m, 10-30VDC, NPN, QD, Q20-2 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Retroreflective 5000 mm LED 2 m Cable NPN - 25 C + 70 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors Photoelectric Sensor, Polarized Retro, 5m, 10-30VDC, PNP, QD, Q20-2 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Retroreflective 5000 mm LED 2 m Cable PNP - 25 C + 70 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors Photoelectric Sensor, Polarized Retro, 5m, 10-30VDC, NPN, QD, Q20-2 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Retroreflective 5000 mm LED 2 m Cable NPN - 25 C + 70 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors Photoelectric Sensor, Polarized Retro, 5m, 10-30VDC, PNP, QD, Q20-2 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Retroreflective 5000 mm LED 2 m Cable PNP - 25 C + 70 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors Photoelectric Sensor, Polarized Retro, 5m, 10-30VDC, NPN, QD, Q20-2 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Retroreflective 5000 mm LED 2 m Cable NPN - 25 C + 70 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors MINI-BEAM: Diffuse; Range: 380 mm; Input: 10-30 V dc; Output: 1 NPN; 1.8 m (6 ft) 9-pin DB9 Pigtail QD PIN 3: WHT PIN 5: BLU PIN 6: BRN 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Diffused 38 cm Infrared Photoelectric 4-Pin M12 Pigtail Connector NPN, PNP - 20 C + 70 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors S15L Series: 2-Color In-Line Sensor Status Indicator; Voltage: 10-30 V dc; Housing: Polyurethane; IP67; Input: PNP; Colors: Green Red; Male-Female 3-pin M8 Integral QD 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
LED 3-Pin M8 Quick Disconnect Connector - 40 C + 70 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors Photoelectric Sensor, Polarized Retro, 5m, 10-30VDC, PNP, Cable, Q20-2 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Retroreflective 5000 mm LED 2 m Cable PNP - 25 C + 70 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors Photoelectric Sensor, Polarized Retro, 5m, 10-30VDC, PNP, QD, Q20-2 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Retroreflective 5000 mm LED 2 m Cable PNP - 25 C + 70 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors Photoelectric Sensor, Polarized Retro, 5m, 10-30VDC, NPN, Cable, Q20-2 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Retroreflective 5000 mm LED 2 m Cable NPN - 25 C + 70 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors S15L Series: 2-Color In-Line Sensor Status Indicator; Voltage: 10-30 V dc; Housing: Polyurethane; IP67; Input: NPN; Colors: Green Yellow; Male-Female 3-pin M8 Integral QD 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
LED 3-Pin M8 Quick Disconnect Connector - 40 C + 70 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors S15L Series: 2-Color In-Line Sensor Status Indicator; Voltage: 10-30 V dc; Housing: Polyurethane; IP67; Input: NPN; Colors: Green Red; Male-Female 3-pin M8 Integral QD 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
LED 3-Pin M8 Quick Disconnect Connector - 40 C + 70 C
Omron Electronics Photoelectric Sensors PHOTOELECTIC COLOR SENSOR 83มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Reflective 40 mm White LED - Connector I2C - 10 C + 70 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors S15L Series: 2-Color In-Line Sensor Status Indicator; Voltage: 10-30 V dc; Housing: Polyurethane; IP67; Input: PNP; Colors: Green Yellow; Male-Female 3-pin M8 Integral QD 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
LED 3-Pin M8 Quick Disconnect Connector - 40 C + 70 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors QS30EXQP-74009 WORLD-BEAM QS30 Sensors; Special Emitter 8 Frequency Mates with QS30 ARXQP-74010; Range: 213 m (700 ft); Input: 10-30 V dc 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Opposed Emitter 213 m Infrared Photoelectric 6-Pin M12 Pigtail Connector - 20 C + 60 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors SM312LVQD-50939 MINI-BEAM Special Short Range Retroreflective; Input: 10-30 V dc; Output: Biploar; 4-pin M12 QD 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Retroreflective 5 m Visible Red Photoelectric 4-Pin M12 Euro-Style Quick Disconnect Connector NPN, PNP - 20 C + 70 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors EZ-BEAM S18 Series: Diffuse; Range: 100 mm; Input: 10-30 V dc; Output: Complementary NPN, L.O. only; 2 m (6.5 ft) 6P6C modular plug Pigtail 8มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Diffused 100 mm Infrared Photoelectric NPN - 40 C + 70 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors T30R Near Range Radar Sensor; Range 6 m; Input: 10-30 V dc; 0-10 V Analog, 1 NPN/PNP Configurable with IO Link; 5-pin M12 Integral QD ระยะเวลาดำเนินการ 5 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
100 mm to 6 m 5-Pin M12 Connector NPN, PNP - 40 C + 65 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors T30R Near Range Radar Sensor; Range 6 m; Input: 10-30 V dc; 4-20 mA Analog, 1 NPN/PNP Configurable with IO Link; 5-pin M12 Integral QD 8มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
100 mm to 6 m 5-Pin M12 Connector NPN, PNP - 40 C + 65 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors T30R Near Range Radar Sensor; Range 6 m; Input: 10-30 V dc; 4-20 mA Analog, 1 NPN/PNP Configurable with IO Link; 150 mm (6 in) M12 Pigtail QD 9มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
100 mm to 6 m 5-Pin M12 Pig-Tail Connector NPN, PNP - 40 C + 65 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors T30R Near Range Radar Sensor; Range 6 m; Input: 10-30 V dc; Output 2 NPN/PNP Configurable and IO Link; 5-pin M12 Integral QD 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
100 mm to 6 m 5-Pin M12 Connector NPN, PNP - 40 C + 65 C
TE Connectivity Photoelectric Sensors ALR-AA-2000EL Photocontrol 1,162มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Photoelectric LED Wire - 40 C + 65 C
Omron Electronics Photoelectric Sensors Diffuse Reflective Sensor 158มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Diffuse Reflective 250 mm Connector NPN - 10 C + 60 C
Banner Engineering Photoelectric Sensors Wireless Q45 900 MHz Node 1 W; Retroreflective Photoelectric Sensor; 0.15 m to 6 m (6 in to 20 ft); D Cell Battery Included 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Retroreflective 0.15 m - - - - 40 C + 70 C