เซนเซอร์วัดแรงและโหลดเซลล์

ผลการค้นหา: 205
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ประเภทเซนเซอร์ การบังคับการใช้งาน ความแม่นยำ ประเภทขาออก รูปแบบการติด การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน
Honeywell Force Sensors & Load Cells "MICROFORCE SENSOR 5N FMA,TF 20-80%,SPI " 827มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Force Sensor 5 N 2 % Digital SMD/SMT 3.3 V
Honeywell Force Sensors & Load Cells MICROFORCE SENSOR 15N FMA,I2C 529มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Force Sensor 15 N 2 % Digital SMD/SMT 3.3 V
Honeywell Force Sensors & Load Cells "MICROFORCE SENSOR 25N FMA, TF 20-80%,I2C " 210มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Force Sensor 25 N 2 % Digital SMD/SMT 3.3 V
Honeywell Force Sensors & Load Cells Force Products 43มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Force Sensor 20 N 0.5 % Analog SMD/SMT 12 V
Honeywell Force Sensors & Load Cells Force Products 26มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Force Sensor 5 N 0.5 % Analog SMD/SMT 12 V
Honeywell Force Sensors & Load Cells "MICROFORCE SENSOR 25N FMA, TF 20-80%,SPI " 294มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Force Sensor 25 N 2 % Digital SMD/SMT 3.3 V
Honeywell Force Sensors & Load Cells MICROFORCE SENSOR 5N FMA,I2C 85มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Force Sensor 5 N 2 % Digital SMD/SMT 3.3 V
Honeywell Force Sensors & Load Cells Force Products 8มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Force Sensor 0 N to 20 N 0.5 % Voltage Through Hole 10 V
Honeywell Force Sensors & Load Cells Force Products 23มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Force Sensor 10 N 0.5 % Analog SMD/SMT 12 V
Honeywell Force Sensors & Load Cells FORCE SENSOR 24มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Force Sensor
Measurement Specialties Force Sensors & Load Cells FC23 MV 2FT CABLE 1000L 71มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Load Cell 1000 lbf 1 % Basic Cable 5 V
Honeywell Force Sensors & Load Cells Force Products 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Force Sensor 20 N 0.5 % Analog SMD/SMT 12 V
Measurement Specialties Force Sensors & Load Cells Compression LoadCell 340มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Load Cell 100 lbf - Millivolt Cable 5 V
Honeywell Force Sensors & Load Cells Force Products 7มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Measurement Specialties Force Sensors & Load Cells FC23 AMPLIFIED 2FT CABLE 650L 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Load Cell 650 lbf 1 % Basic Cable 5 V
Measurement Specialties Force Sensors & Load Cells Compression LoadCell 291มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Load Cell 50 lbf - Digital Cable 5 V
Measurement Specialties Force Sensors & Load Cells FS2030 500G FORCE SENSOR 94มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Measurement Specialties Force Sensors & Load Cells HIGH COMPRSN LOAD CELL 20MV/V 37มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Load Cell 250 lbf 1 % Basic Cable 5 V
Honeywell Force Sensors & Load Cells +/- 30 mV 76มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

1.5 kgf 0.5 % Analog Through Hole 10 V
Measurement Specialties Force Sensors & Load Cells Compression LoadCell 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Load Cell 100 lbf - Amplified Cable 5 V
Honeywell Force Sensors & Load Cells +/- 15 mV 90มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Force Sensor 1.5 kgf 0.5 % Analog SMD/SMT 5 V
Tekscan Force Sensors & Load Cells Ten (10) peel and stick, delrin load concentrator, 0.75" dia, 0.03" thickness 40มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Load Cell
Tekscan Force Sensors & Load Cells Made from Enhanced Stability Series (ESS) pressure sensitive ink (psi); sensing area diameter of 3.8 mm (0.15 in); standard length of 44.5 mm (1.75 in) 139มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Force Sensor 4.4 N 8.6 % Voltage Solder Tab (Pin) -
Tekscan Force Sensors & Load Cells Ten (10) peel and stick, delrin load concentrators, 0.28" dia, 0.03" thickness 44มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Load Cell
Tekscan Force Sensors & Load Cells 25 lb force specification; sensing area diameter of 0.375 in; standard length of 1 in. 274มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Force Sensor 111 N 3 % Voltage Solder Tab (Pin) -