เซนเซอร์จับคุณภาพของอากาศ

ผลการค้นหา: 669
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ประเภท ประเภทเซนเซอร์ ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน แรงดันขาออก ระดับ
Amphenol Advanced Sensors Air Quality Sensors Automotive CO2 Sensor with Enclosure for Refrigerant leak detection (R744) and In Cabin Air Quality 32มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Carbon Dioxide (CO2) + 90 C - 40 C T6743-40K
ScioSense Air Quality Sensors APC1001 I2C Module BOX 200 395มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas, Humidity, Temperature Sensor Carbon Dioxide (CO2) + 50 C + 5 C 5 V 3.3 V APC1
SST Sensing Air Quality Sensors 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Oxygen Sensor Oxygen (O) + 70 C - 30 C 8 V to 28 V 0 V to 10 V
Amphenol SGX Sensortech Air Quality Sensors Ozone 5ppm 20มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Ozone (O3) + 40 C - 20 C
Amphenol SGX Sensortech Air Quality Sensors VOC 200ppm 18มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Total Volatile Organic Compound (TVOC) + 55 C - 40 C
Amphenol SGX Sensortech Air Quality Sensors 4 series Bromine 5ppm 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Multi-Gas + 40 C - 20 C
Amphenol SGX Sensortech Air Quality Sensors Sulfur Dioxide 50ppm 20มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Sulfur Dioxide (SO2) + 55 C - 40 C
Amphenol SGX Sensortech Air Quality Sensors VOC 10ppm 18มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Total Volatile Organic Compound (TVOC) + 55 C - 40 C
Amphenol SGX Sensortech Air Quality Sensors 4 series Hydrogen Fluoride 10ppm 16มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Hydrogen (H) + 55 C - 20 C
Amphenol SGX Sensortech Air Quality Sensors Hydrogen Sulfide 100ppm 39มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Hydrogen Sulfide (H2S) + 55 C - 40 C
Amphenol SGX Sensortech Air Quality Sensors Carbon Monoxide 100ppm 29มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Carbon Monoxide (CO) + 55 C - 40 C
Amphenol SGX Sensortech Air Quality Sensors 4 series Fluorine 5ppm 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Multi-Gas + 40 C - 20 C
Amphenol Advanced Sensors Air Quality Sensors CO2 MODULE 0-2K PPM 917มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Carbon Dioxide (CO2) + 60 C - 10 C 5 V T6793
Amphenol SGX Sensortech Air Quality Sensors Carbon Monoxide 1000ppm 12มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Carbon Monoxide (CO) + 55 C - 40 C
Amphenol SGX Sensortech Air Quality Sensors Hydrogen 1000ppm 18มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Hydrogen (H) + 55 C - 40 C
Amphenol SGX Sensortech Air Quality Sensors Formaldehyde 5ppm 20มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Multi-Gas + 55 C - 20 C
Amphenol SGX Sensortech Air Quality Sensors Carbon Monoxide 1000ppm 27มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Carbon Monoxide (CO) + 55 C - 40 C
Amphenol SGX Sensortech Air Quality Sensors Nitrogen Dioxide 50ppm 19มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Nitrogen Dioxide (NO2) + 55 c - 40 C
Amphenol SGX Sensortech Air Quality Sensors Formaldehyde 1ppm 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Multi-Gas + 55 C - 40 C
Amphenol SGX Sensortech Air Quality Sensors PID sensor 10.6eV lamp, MDL 1ppb, Range 40ppm, 3.6 to 10V supply 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Total Volatile Organic Compound (TVOC) + 65 C - 40 C 3.6 V to 10 V 3.2 V
Sensirion Air Quality Sensors 1,830มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Particle Sensor Air Quality + 50 C - 10 C 5 V SEN5x
ScioSense Air Quality Sensors APC1001 UART Module BOX 200 735มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas, Humidity, Temperature Sensor Carbon Dioxide (CO2) + 50 C + 5 C 5 V 3.3 V
Sensirion Air Quality Sensors 1,375มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Particle Sensor Air Quality + 50 C - 10 C 5 V SEN5x
Amphenol SGX Sensortech Air Quality Sensors PID sensor 10.0eV lamp, MDL 5ppb, Range 100ppm, 3.6 to 10V supply 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Total Volatile Organic Compound (TVOC) + 65 C - 40 C 3.6 V to 10 V 3.2 V
Amphenol SGX Sensortech Air Quality Sensors PID sensor 10.6eV lamp, MDL 0.5ppb, Range 3ppm, 3.6 to 10V supply 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Total Volatile Organic Compound (TVOC) + 40 C 0 C 3.6 V to 10 V 3.2 V