แผงสัมผัสบนหน้าจอ LCD

ผลการค้นหา: 165
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD รูปแบบ ขนาด ความต้านทานของฉนวน การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่จ่ายใช้งาน ระดับ การบรรจุ
Omron Automation and Safety NA5-9W001S-V1
Omron Automation and Safety LCD Touch Panels Sysmac NA HMI, 9", Silver 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Siemens LCD Touch Panels SIMATIC HMI KTP700 BASIC WITH PROFIBUS 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Analog Resistive 154.1 mm x 85.9 mm 24 V 230 mA KTP700
Siemens LCD Touch Panels SIMATIC HMI KTP1200 BASIC, KEY TP12" 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Analog Resistive 261.1 mm x 163.2 mm 24 V 510 mA KTP1200
Siemens LCD Touch Panels SIMATIC HMI KTP700 BASIC 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Analog Resistive 154.1 mm x 85.9 mm 24 V 230 mA KTP700
Siemens LCD Touch Panels SIMATIC HMI KTP900 BASIC 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Analog Resistive 198 mm x 111.7 mm 24 V 230 mA KTP900
Fujitsu LCD Touch Panels 6.4" Pen & Finger 1,217มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Finger, Pen 6.4 in 10 MOhms 7 V FID-550

Fujitsu LCD Touch Panels 4 WIRE USB CONTROLLER BO 411มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Control Board 75 mm x 30 mm 5.5 V 36 mA FeatherTouch
Newhaven Display LCD Touch Panels 140 X 104 320X240 4WIRE FLEX 95มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bulk
Crouzet LCD Touch Panels CTP110-E PERFORMANCE SCREEN ONLY 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

NKK Switches LCD Touch Panels SWITCH TOGGLE 40มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Finger, Pen 186.5 mm x 144.4 mm x 2.1 mm 10 MOhms FT
Fujitsu LCD Touch Panels 5.7" Pen & Finger 1.1mm glass 120mm 118มีอยู่ในสต็อก
4503/4/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Finger, Pen FID-550
NKK Switches LCD Touch Panels SWITCH TOGGLE 63มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Finger, Pen 131 mm x 101 mm x 1.4 mm 10 MOhms FT
NKK Switches LCD Touch Panels Resistive 10.4 in 41มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Finger, Gloved Finger, Stylus 10.4 in 10 MOhms 5 V 1 mA FT
Fujitsu LCD Touch Panels 5.7" Pen & Finger 1,327มีอยู่ในสต็อก
90018/1/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Finger, Pen 5.7 in 10 MOhms 7 V FID-550
Fujitsu LCD Touch Panels 15" Pen & Finger 39มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Finger, Pen 15 in 10 MOhms 5 V 20 mA FID-550
Fujitsu LCD Touch Panels 8.4" Pen & Finger Touch Screen 211มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Finger, Pen 8.4 in 10 MOhms 7 V FID-550 Bulk
Olimex Ltd. LCD DISPLAY NOKIA3310
Olimex Ltd. LCD Touch Panels 12มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Olimex Ltd. LCD DISPLAY NOKIA3310-BACKLIGHT
Olimex Ltd. LCD Touch Panels 38มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LCD Touch Panels Touchpanel Analog For DOG-L128-6 81มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Finger, Pen 12 V 25 mA
Crouzet LCD Touch Panels Kit Crouzet Touch HMI, CTP107-E Ethernet + Millenium 3 Cable 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Fujitsu CABLE/RTP/RS232
Fujitsu LCD Touch Panels Serial Cable 246มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Serial Interface Cable 1000 MOhms 30 V 500 mA
NKK Switches LCD Touch Panels SWITCH TOGGLE 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

FT
Fujitsu LCD Touch Panels 4.3" Pen & Finger 1.1mm glass 75mm 138มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Finger, Pen 4.3 in 10 MOhms 7 V FID-550
NKK Switches LCD Touch Panels SWITCH TOGGLE 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Finger, Pen 225.6 mm x 171.4 mm x 2.1 mm 10 MOhms FT
Display Visions LCD Touch Panels Touchpanel Analog For DOGS102 62มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Finger, Pen 12 V 25 mA