เทอร์มินัลบล็อกแบบคงที่

 เทอร์มินัลบล็อกแบบคงที่
Fixed Terminal Blocks are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers.  Mouser is an authorized distributor for many fixed terminal block manufacturers including Altech, FCI, Molex, Phoenix Contact, TE Connectivity & more. Please view our large selection of fixed terminal blocks below.
ผลการค้นหา: 27,407
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD จำนวนตำแหน่ง ทางลาด วิธีการเชื่อมต่อ พิกัดกระแสไฟ อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า เกจสายไฟต่ำสุด เกจสายไฟสูงสุด รูปแบบการติด มุมในการติดตั้ง ระดับ การบรรจุ
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature,Vertical, 3.81 mm pitch, Black with Gray Button 1,440มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

5 Position 3.81 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount Right Angle
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature, 3.50 mm pitch, Black with Gray Button 1,692มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 Position 3.5 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature, Angled, 3.50 mm pitch, Black with Gray Button 2,100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

3 Position 3.81 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount Right Angle
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature,Vertical, 3.81 mm pitch, Black with Gray Button 2,240มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

3 Position 3.81 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount Right Angle
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature, 3.50 mm pitch, Black with Gray Button 2,310มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

3 Position 3.5 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature, 5.0 mm pitch, Black with Gray Button 2,770มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

2 Position 5 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature, 3.81 mm pitch, Black with Gray Button 1,694มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 Position 3.81 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature,Vertical, 3.81 mm pitch, Black with Gray Button 1,668มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 Position 3.81 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount Right Angle
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature,Vertical, 3.81 mm pitch, Black with Gray Button 960มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

7 Position 3.81 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount Right Angle
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature,Vertical, 5.08 mm pitch, Black with Gray Button 2,880มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

2 Position 5.08 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount Right Angle
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature, Angled, 3.50 mm pitch, Black with Gray Button 1,120มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

6 Position 3.81 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount Right Angle
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature, 3.81 mm pitch, Black with Gray Button 1,078มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

6 Position 3.81 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount Right Angle
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature, 3.81 mm pitch, Black with Gray Button 3,234มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

2 Position 3.81 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature,Vertical, 5.08 mm pitch, Black with Gray Button 1,920มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

3 Position 5.08 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount Right Angle
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature, 3.81 mm pitch, Black with Gray Button 3,225มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

2 Position 3.81 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount Right Angle
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature,Vertical, 5.08 mm pitch, Black with Gray Button 1,120มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

5 Position 5.08 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount Right Angle
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature, 5.0 mm pitch, Black with Gray Button 1,848มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

3 Position 5 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature, 3.81 mm pitch, Black with Gray Button 2,156มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

3 Position 3.81 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature, Angled, 5.00 mm pitch, Black with Gray Button 2,772มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

2 Position 3.81 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount Right Angle
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature,Vertical, 5.08 mm pitch, Black with Gray Button 800มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

7 Position 5.08 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount Right Angle
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature, 3.50 mm pitch, Black with Gray Button 3,367มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

2 Position 3.5 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature, 3.50 mm pitch, Black with Gray Button 1,386มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

5 Position 3.5 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature, 5.08 mm pitch, Black with Gray Button 2,772มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

2 Position 5.08 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount Right Angle
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature,Vertical, 5.08 mm pitch, Black with Gray Button 1,440มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 Position 5.08 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount Right Angle
CUI Devices Fixed Terminal Blocks Screwless, High Temperature, 3.81 mm pitch, Black with Gray Button 2,156มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

3 Position 3.81 mm PCB Mount 10 A 300 V 24 AWG 16 AWG PCB Mount Right Angle