สายจัมเปอร์ FFC / FPC

ผลการค้นหา: 18,824
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS จำนวนตัวนำสื่อไฟฟ้า ทางลาด ความยาวของสายเคเบิ้ล ตำแหน่งสัมผัส พิกัดกระแสไฟ อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า ระดับ การบรรจุ
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumper w/ Latching Ears Opposite Side Contacts (Type D) 203mm Cbl Length (Sn) Plating 50Ckts 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0.5 mm 203 mm Opposite Side Contacts 500 mA 60 VAC 15466
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumper w/ Latching Ears Opposite Side Contacts (Type D) 305mm Cbl Length (Sn) Plating 50Ckts 482มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0.5 mm 305 mm Opposite Side Contacts 500 mA 60 VAC 15466
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Ptch Jumper Same Side Contacts (Type A) 152mm Lngth (Au) Plating 12 Ckts 497มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

12 Conductor 0.5 mm 152 mm Same Side Contacts 350 mA 60 VAC 15120 Bulk
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Ptch Jumper Same Side Contacts (Type A) 76mm Lngth (Au) Plating 50 Ckts 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

50 Conductor 0.5 mm 76 mm Same Side Contacts 350 mA 60 VAC 15120 Bulk
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Ptch Jumper Same Side Contacts (Type A) 51mm Lngth (Au) Plating 80 Ckts 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

80 Conductor 0.5 mm 51 mm Same Side Contacts 350 mA 60 VAC 15120 Bulk
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumper w/ Latching Ears Same Side Contacts (Type A) 254mm Cbl Length (Sn) Plating 40Ckts 483มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0.5 mm 254 mm Same Side Contacts 500 mA 60 VAC 15466
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Ptch Jumper Same Side Contacts (Type A) 76mm Lngth (Au) Plating 30 Ckts 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

30 Conductor 0.5 mm 76 mm Same Side Contacts 350 mA 60 VAC 15120 Bulk
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumper w/ Latching Ears Opposite Side Contacts (Type D) 305mm Cbl Length (Sn) Plating 40Ckts 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0.5 mm 305 mm Opposite Side Contacts 500 mA 60 VAC 15466
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mmPitchPremo-FlexLVDSJumper,305mmCableLength,Gold(Au)Plating,30Circuits 245มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

30 Conductor 0.5 mm 305 mm Same Side Contacts 500 mA 50 VAC 15026
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumper w/ Latching Ears Same Side Contacts (Type A) 203mm Cbl Length (Sn) Plating 50Ckts 497มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0.5 mm 203 mm Same Side Contacts 500 mA 60 VAC 15466
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumper w/ Latching Ears Opposite Side Contacts (Type D) 254mm Cbl Length (Sn) Plating 40Ckts 483มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0.5 mm 254 mm Opposite Side Contacts 500 mA 60 VAC 15466
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mmPitchPremo-FlexLVDSJumper,305mmCableLength,Gold(Au)Plating,50Circuits 237มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

50 Conductor 0.5 mm 305 mm Same Side Contacts 500 mA 50 VAC 15026
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Ptch Jumper Same Side Contacts (Type A) 30mm Lngth (Au) Plating 55 Ckts 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

55 Conductor 0.5 mm 30 mm Same Side Contacts 350 mA 60 VAC 15120 Bulk
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Ptch Jumper Same Side Contacts (Type A) 152mm Lngth (Au) Plating 40 Ckts 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

40 Conductor 0.5 mm 152 mm Same Side Contacts 350 mA 60 VAC 15120 Bulk
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mmPitchPremo-FlexLVDSJumper,305mmCableLength,Gold(Au)Plating,60Circuits 217มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

60 Conductor 0.5 mm 305 mm Same Side Contacts 500 mA 50 VAC 15026
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Ptch Jumper Same Side Contacts (Type A) 76mm Lngth (Au) Plating 8 Ckts 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

8 Conductor 0.5 mm 76 mm Same Side Contacts 350 mA 60 VAC 15120 Bulk
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumper w/ Latching Ears Same Side Contacts (Type A) 305mm Cbl Length (Sn) Plating 40Ckts 499มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0.5 mm 305 mm Same Side Contacts 500 mA 60 VAC 15466
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumper w/ Latching Ears Same Side Contacts (Type A) 305mm Cbl Length (Sn) Plating 50Ckts 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0.5 mm 305 mm Same Side Contacts 500 mA 60 VAC 15466
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mmPitchPremo-FlexLVDSJumper,305mmCableLength,Gold(Au)Plating,70Circuits 250มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

70 Conductor 0.5 mm 305 mm Same Side Contacts 500 mA 50 VAC 15026
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Ptch Jumper Same Side Contacts (Type A) 102mm Lngth (Au) Plating 54 Ckts 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

54 Conductor 0.5 mm 102 mm Same Side Contacts 350 mA 60 VAC 15120 Bulk
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumper w/ Latching Ears Opposite Side Contacts (Type D) 254mm Cbl Length (Sn) Plating 50Ckts 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0.5 mm 254 mm Opposite Side Contacts 500 mA 60 VAC 15466
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumper w/ Latching Ears Same Side Contacts (Type A) 254mm Cbl Length (Sn) Plating 50Ckts 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0.5 mm 254 mm Same Side Contacts 500 mA 60 VAC 15466
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Ptch Jumper Same Side Contacts (Type A) 51mm Lngth (Au) Plating 60 Ckts 497มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

60 Conductor 0.5 mm 51 mm Same Side Contacts 350 mA 60 VAC 15120 Bulk
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Ptch Jumper Same Side Contacts (Type A) 51mm Lngth (Au) Plating 5 Ckts 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

5 Conductor 0.5 mm 51 mm Same Side Contacts 350 mA 60 VAC 15120 Bulk
Molex FFC / FPC Jumper Cables 0.50mmPitchPremo-FlexLVDSJumper,152mmCableLength,Gold(Au)Plating,30Circuits 233มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

30 Conductor 0.5 mm 152 mm Same Side Contacts 500 mA 50 VAC 15026