ส่วนประกอบบัสข้อมูล - อุปกรณ์เสริม

ผลการค้นหา: 18
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ประเภท สำหรับใช้ร่วมกับ การบรรจุ
TE Connectivity / Raychem Data Bus Components - Accessories DATABUS 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ไม่
Sealant Strain Relief Data Bus Components
TE Connectivity / Raychem Data Bus Components - Accessories D-600-0083 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Plug Dust Cap, Threaded D-621 Series Threaded Jacks
TE Connectivity / Raychem CTA-0023
TE Connectivity / Raychem Data Bus Components - Accessories CTA-0023 ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 51 สัปดาห์
Bulk
TE Connectivity / Raychem CTA-0022
TE Connectivity / Raychem Data Bus Components - Accessories CTA-0022 ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 51 สัปดาห์
ไม่
TE Connectivity / Raychem Data Bus Components - Accessories D-600-0065 ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 16 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 10
หลายรายการ: 10

Connector Caps Bayonet - D Coupling Bulk
TE Connectivity / Raychem Data Bus Components - Accessories DATABUS D-181-3220-90/9 ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 19 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Connector Caps Bayonet - A, B & C Coupling Bulk
TE Connectivity / Raychem D-600-0083-SW
TE Connectivity / Raychem Data Bus Components - Accessories D-600-0083-SW ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 5 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 15
หลายรายการ: 15
TE Connectivity CTA-0115
TE Connectivity Data Bus Components - Accessories CTA-0115 ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 10 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 50
หลายรายการ: 50

TE Connectivity / Raychem D-600-0080-2
TE Connectivity / Raychem Data Bus Components - Accessories D-600-0080-2 ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 8 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 160
หลายรายการ: 160

TE Connectivity / Raychem D-600-0080-2CS1882
TE Connectivity / Raychem Data Bus Components - Accessories D-600-0080-2CS1882 ไม่มีในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 13
หลายรายการ: 13
TE Connectivity / Raychem D-600-0015
TE Connectivity / Raychem Data Bus Components - Accessories D-600-0015 ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 22 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 39
หลายรายการ: 39
TE Connectivity / Raychem D-600-0080-1
TE Connectivity / Raychem Data Bus Components - Accessories D-600-0080-1 ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 27 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 10
หลายรายการ: 10
TE Connectivity / Raychem D-600-0044-4
TE Connectivity / Raychem Data Bus Components - Accessories D-600-0044-4 ไม่มีในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
TE Connectivity / Raychem D-600-0068-2
TE Connectivity / Raychem Data Bus Components - Accessories D-600-0068-2 ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 17 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 10
หลายรายการ: 10

TE Connectivity / Raychem D-600-0080
TE Connectivity / Raychem Data Bus Components - Accessories D-600-0080 ไม่มีในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 10
หลายรายการ: 10
TE Connectivity / Raychem D-600-0068-1
TE Connectivity / Raychem Data Bus Components - Accessories D-600-0068-1 ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 17 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 10
หลายรายการ: 10
TE Connectivity / Raychem D-609-06CS1004
TE Connectivity / Raychem Data Bus Components - Accessories D-609-06CS1004 ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 13 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 2,000
หลายรายการ: 2,000
TE Connectivity / Raychem D-600-0065-1
TE Connectivity / Raychem Data Bus Components - Accessories D-600-0065-1 ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 17 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 10
หลายรายการ: 10