ช่องเสียบแบบวงมาตรฐาน

ผลการค้นหา: 93,985
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD สินค้า เพศของการสัมผัส รูปแบบการสิ้นสุด พิกัดกระแสไฟ
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Pin (Male) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Pin (Male) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Socket (Female) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 94มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Pin (Male) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 95มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Socket (Female) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Socket (Female) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 98มีอยู่ในสต็อก
505/1/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Socket (Female) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Pin (Male) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Socket (Female) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Pin (Male) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Pin (Male) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 46มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Socket (Female) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 90มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Socket (Female) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 96มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Pin (Male) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 40มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Pin (Male) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Socket (Female) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Socket (Female) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 40มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Socket (Female) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 49มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Socket (Female) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Pin (Male) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 95มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Pin (Male) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Pin (Male) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Pin (Male) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Socket (Female) Clamp 13 A
Amphenol SINE Systems Standard Circular Connector A SERIES-AHD THIN SEAL CONN 48มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Receptacles Socket (Female) Clamp 13 A