ขั้วต่องานไฟฟ้าอุตสาหกรรมแบบกลม - ตัวเชื่อมต่อ

 ขั้วต่องานไฟฟ้าอุตสาหกรรมแบบกลม - ตัวเชื่อมต่อ
Circular MIL Spec Connectors are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers.  Mouser is an authorized distributor for leading circular MIL Spec connector manufacturers such as Amphenol, Cinch, Glenair, Souriau, TE Connectivity & more. Please view our large selection of circular MIL Spec connectors and circular MIL Spec connector accessories below.
ผลการค้นหา: 839,708
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS สินค้า ประเภท MIL ขนาดของเปลือกนอก รูปแบบของเปลือกนอก
Amphenol Aerospace Circular MIL Spec Contacts 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

MIL-DTL-38999 III
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Backshells Straight Shell size 18 Black Zinc Nickel w/ Exposed Nickel Entry 3 37มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Band Lock Adapters MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II 18 Straight
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Backshells 90 Degrees Shell size 8 Black Zinc Nickel w/ Exposed Nickel Entry 3 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Band Lock Adapters MIL-DTL-38999 III, IV 8 90 Deg
Amphenol Aerospace Circular MIL Spec Contacts CONTACT 84มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

MIL-DTL-38999 III
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Connector Conn, Plug with 90deg Strain Relief, Size 13, Cadmium 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Plugs MIL-DTL-28840 13 Right Angle
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Connector Conn, Plug with Str Strain Relief, Size 13, Cadmium 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Plugs MIL-DTL-28840 13 Straight
TE Connectivity Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories CAP, CPC, SIZE 23 RECP, BLACK 1,199มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Accessories
Amphenol Aerospace Circular MIL Spec Contacts 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

MIL-DTL-38999 III
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Connector Conn, Plug with 90deg Strain Relief, Size 13, Cadmium 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Plugs MIL-DTL-28840 13 Right Angle
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Backshells Straight Shell size 20 Black Zinc Nickel w/ Exposed Nickel Entry 2 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Band Lock Adapters MIL-DTL-38999 III, IV 20 Straight
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Backshells Straight Shell size 28 Black Zinc Nickel w/ Exposed Nickel Entry 2 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Band Lock Adapters MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II 28 Straight
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Backshells Straight Shell size 19 Black Zinc Nickel w/ Exposed Nickel Entry 3 16มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Band Lock Adapters MIL-DTL-38999 III, IV 19 Straight
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Backshells Straight Shell size 16 Black Zinc Nickel w/ Exposed Nickel Entry 2 8มีอยู่ในสต็อก
2512/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Band Lock Adapters MIL-DTL-38999 III, IV 16 Straight
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Backshells Straight Shell size 16 Black Zinc Nickel w/ Exposed Nickel Entry 3 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Band Lock Adapters MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II 16 Straight
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Backshells Straight Shell size 15 Black Zinc Nickel w/ Exposed Nickel Entry 2 23มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Band Lock Adapters MIL-DTL-38999 III, IV 15 Straight
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Backshells Straight Shell size 22 Black Zinc Nickel w/ Exposed Nickel Entry 2 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Band Lock Adapters MIL-DTL-38999 III, IV 22 Straight
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Backshells Straight Shell size 20 Black Zinc Nickel w/ Exposed Nickel Entry 2 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Band Lock Adapters MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II 20 Straight
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Backshells Straight Shell size 24 Black Zinc Nickel w/ Exposed Nickel Entry 3 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Band Lock Adapters MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II 24 Straight
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Backshells Straight Shell size 12 Black Zinc Nickel w/ Exposed Nickel Entry Size 3 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Band Lock Adapters MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II 12 Straight
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Backshells Straight Shell size 14 Black Zinc Nickel w/ Exposed Nickel Entry 3 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Band Lock Adapters MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II 14 Straight
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Backshells Straight Shell size 8 Black Zinc Nickel w/ Exposed Nickel Entry Size 2 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Band Lock Adapters MIL-DTL-38999 III, IV 8 Straight
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Backshells Straight Shell size 12 Black Zinc Nickel w/ Exposed Nickel Entry Size 2 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Band Lock Adapters MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II 12 Straight
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Backshells Straight Shell size 16 Black Zinc Nickel w/ Exposed Nickel Entry 1 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Band Lock Adapters MIL-DTL-38999 III, IV 16 Straight
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Backshells Straight Shell size 14 Black Zinc Nickel w/ Exposed Nickel Entry 2 16มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Band Lock Adapters MIL-DTL-38999 III, IV 14 Straight
Amphenol Pcd Circular MIL Spec Backshells Straight Shell size 17 Black Zinc Nickel w/ Exposed Nickel Entry 2 22มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Band Lock Adapters MIL-DTL-38999 III, IV 17 Straight