ฟิวส์หลอด

ผลการค้นหา: 9,331
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ระดับ สินค้า พิกัดกระแสไฟ ประเภทฟิวส์ ขนาด/กลุ่มฟิวส์ อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง พิกัดการตัดกระแสลัดวงจร รูปแบบการติด รูปแบบการสิ้นสุด ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน คุณสมบัติ การบรรจุ ความต้านทาน
Bel Fuse Cartridge Fuses 463มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0AMA Ceramic Fuses 160 mA Fast Blow 3 mm x 8.4 mm 250 VAC 250 VDC 4 kA at 250 VAC/VDC Axial Axial - 55 C + 125 C Reel, Cut Tape 2.05 Ohms
Bel Fuse Cartridge Fuses 490มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0AMA Ceramic Fuses 63 mA Fast Blow 3 mm x 8.4 mm 250 VAC 250 VDC 4 kA at 250 VAC/VDC Axial Axial - 55 C + 125 C Reel, Cut Tape 8.8 Ohms
Bel Fuse Cartridge Fuses 963มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0AMA Ceramic Fuses 40 mA Fast Blow 3 mm x 8.4 mm 250 VAC 250 VDC 4 kA at 250 VAC/VDC Axial Axial - 55 C + 125 C Reel, Cut Tape 14.2 Ohms
Bel Fuse Cartridge Fuses 481มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0AMA Ceramic Fuses 80 mA Fast Blow 3 mm x 8.4 mm 250 VAC 250 VDC 4 kA at 250 VAC/VDC Axial Axial - 55 C + 125 C Reel, Cut Tape 5.1 Ohms
Bel Fuse Cartridge Fuses 957มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0AMA Ceramic Fuses 50 mA Fast Blow 3 mm x 8.4 mm 250 VAC 250 VDC 4 kA at 250 VAC/VDC Axial Axial - 55 C + 125 C Reel, Cut Tape 9.4 Ohms
Bel Fuse Cartridge Fuses 980มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0AMA Ceramic Fuses 100 mA Fast Blow 3 mm x 8.4 mm 250 VAC 250 VDC 4 kA at 250 VAC/VDC Axial Axial - 55 C + 125 C Reel, Cut Tape 2.87 Ohms
Bel Fuse Cartridge Fuses 971มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0AMA Ceramic Fuses 125 mA Fast Blow 3 mm x 8.4 mm 250 VAC 250 VDC 4 kA at 250 VAC/VDC Axial Axial - 55 C + 125 C Reel, Cut Tape 2.2 Ohms
Bel Fuse Cartridge Fuses 484มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0AMA Ceramic Fuses 200 mA Fast Blow 3 mm x 8.4 mm 250 VAC 250 VDC 4 kA at 250 VAC/VDC Axial Axial - 55 C + 125 C Reel, Cut Tape 1.01 Ohms
Bel Fuse Cartridge Fuses 479มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0AMA Ceramic Fuses 250 mA Fast Blow 3 mm x 8.4 mm 250 VAC 250 VDC 4 kA at 250 VAC/VDC Axial Axial - 55 C + 125 C Reel, Cut Tape 710 mOhms
Bussmann / Eaton Cartridge Fuses Auto 6x32mm PCB Fuse, 20A 895มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

AHCFA Ceramic Fuses 20 A Fast Blow 500 VAC 500 VDC 20 kA Board Mount Axial - 55 C + 125 C Bulk
Bussmann / Eaton Cartridge Fuses Auto 6x32mm PCB Fuse, 20A 880มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

AHCFA Ceramic Fuses 20 A Fast Blow 500 VAC 500 VDC 20 kA Board Mount Axial - 55 C + 125 C Bulk
Bussmann / Eaton Cartridge Fuses Auto 6x32mm PCB Fuse, 25A 900มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

AHCFA Ceramic Fuses 25 A Fast Blow 500 VAC 500 VDC 20 kA Board Mount Axial - 55 C + 125 C Bulk 3.9 mOhms
Bussmann / Eaton Cartridge Fuses Auto 6x32mm PCB Fuse, 15A 900มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

AHCA Ceramic Fuses 15 A Fast Blow 500 VAC 500 VDC 20 kA Board Mount Axial - 55 C + 125 C Bulk 6.6 mOhms
Bussmann / Eaton Cartridge Fuses Auto 6x32mm PCB Fuse, 18A 900มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

AHCA Ceramic Fuses 18 A Fast Blow 500 VAC 20 kA Board Mount Axial - 55 C + 125 C Bulk 5 mOhms
Bussmann / Eaton Cartridge Fuses Auto 6x32mm PCB Fuse, 15A 900มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

AHCA Ceramic Fuses 15 A Fast Blow 500 VAC 500 VDC 20 kA Board Mount Axial - 55 C + 125 C Bulk 6.6 mOhms
Bussmann / Eaton Cartridge Fuses EAC10, 500V, 40A FUSE 440มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EAC10 40 A Medium / Normal Blow +/- 250 VAC, +/- 500 VAC Board Mount Bolt Down Bulk
Bussmann / Eaton Cartridge Fuses EAC10, 500V, 50A FUSE 447มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EAC10 50 A Medium / Normal Blow +/- 250 VAC, +/- 500 VAC Board Mount Bolt Down Bulk
Bussmann / Eaton Cartridge Fuses EAC10, 500V, 63A FUSE 410มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EAC10 63 A Medium / Normal Blow +/- 250 VAC, +/- 500 VAC Board Mount Bolt Down Bulk
Bussmann / Eaton Cartridge Fuses EAC10, 500V, 40A FUSE 434มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EAC10 40 A Medium / Normal Blow +/- 250 VAC, +/- 500 VAC Board Mount Bolt Down Bulk
Bussmann / Eaton Cartridge Fuses EAC10, 500V, 63A FUSE 444มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EAC10 63 A Medium / Normal Blow +/- 250 VAC, +/- 500 VAC Board Mount Bolt Down Bulk
Bussmann / Eaton Cartridge Fuses EAC10, 500V, 40A FUSE 450มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EAC10 40 A Medium / Normal Blow +/- 250 VAC, +/- 500 VAC Board Mount Bolt Down Bulk
Bussmann / Eaton Cartridge Fuses EAC10, 500V, 50A FUSE 441มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EAC10 50 A Medium / Normal Blow +/- 250 VAC, +/- 500 VAC Board Mount Bolt Down Bulk
Bussmann / Eaton Cartridge Fuses AHC H.V. 3AB fuse, 18A, 100 pack 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

AHC Ceramic Fuses 18 A Fast Blow 500 VAC 20 kA Board Mount Axial - 55 C + 125 C Bulk
Bussmann / Eaton Cartridge Fuses AHC H.V. 3AB fuse, 20A, 100 pack 97มีอยู่ในสต็อก