ไทย - ติดธง ไทย

โปรดยืนยันสกุลเงินที่คุณเลือก:

บาท
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า ฿1,600 (THB)

ดอลลาร์สหรัฐ
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า $50 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


New Tech Tuesdays: onsemi's RSL15 Provides Ultra-Low Power for Today's Wearables Tommy Cummings
In this week's New Tech Tuesday, we'll spotlight the RSL15, its features, and many applications.

3 Wearables Improving Our Health Adam Kimmel
With the success of the smartwatch, the industry is developing new wearable devices to help consumers monitor critical health metrics for preventative care. The post details some of the new healthcare wearable applications, including information on electronic form factors required for these devices.

New Tech Tuesdays: Designers Are Finding Solutions for Medical Wearables Innovation Tommy Cummings
In this week's New Tech Tuesday, we'll look at a diverse range of medical wearable solutions from Microchip Technology, Semtech, and Maxim Integrated.

Weird, Wacky, Wearables SJ Barak
Wearables have become synonymous with smart watches and fitness trackers for too long. See what other cool technology is emerging. It's not sci-fi, it's the state of wearables in 2022, and the building blocks for our wearable future.

Digital Therapeutics: Medical Healthcare Technology Paul Golata
“Did you download the app for it?” Before too long, this may be the response from your doctor to many common health issues. This blog examines a new area of medicine known as digital therapeutics and how software and wearables work together to keep us healthy.

New Tech Tuesdays: Developing Effective Wearables Can be a Power Play Tommy Cummings
In this week's New Tech Tuesday, we'll look at wearable technology from Maxim Integrated, Semtech, and STMicroelectronics.

How Far Can Wearables Go in Fostering Wellness? Stephen Evanczuk
Even as methods evolve for implementing reliable cuffless blood pressure measurement, future wearables for health and fitness are likely to focus more on helping users adopt healthy behaviors, emphasizing convenience over clinical-grade accuracy.

How Wearables Will Facilitate Healthcare Stephen Evanczuk
The importance of timely healthcare data has gained special recognition during the COVID-19 pandemic, but better data will be needed well after the pandemic fades. Healthcare wearables offer an effective, long-term solution for delivering essential patient data required by healthcare workers.

Why Blockchain and IoT Belong Together Tyler Wojciechowicz
IoT and blockchain technologies are taking off in many diverse industries. But have you considered combining the two together? Learn how an IoT-enabled blockchain unlocks process efficiencies, increases security, and allows for cost-savings.

How the DSM™ Algorithm Delivers Louder, Richer Sound Maxim Integrated
Consumers won’t sacrifice audio performance for form factor—they want both. Maxim’s patented Dynamic Speaker Management (DSM™) technology provides a way to safely drive micro speakers beyond their specified maximum power rating.

All Authors

Show More Show More
View Blogs by Date

Archives