ไทย - ติดธง ไทย

โปรดยืนยันสกุลเงินที่คุณเลือก:

บาท
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า ฿1,600 (THB)

ดอลลาร์สหรัฐ
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า $50 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


New Tech Tuesdays: Advancements in Medtech: From the da Vinci System to Nanorobots Richie Green
Artificial nanorobots are the next step in the evolution of medical robotics. By leveraging their small size and ability to adapt, nanorobots help make several medical treatments minimally invasive and will hopefully be able to cure previously untreatable diseases.

New Tech Tuesdays: The Rise of Robot Labor: The Impact of AI and ML on the Workplace Rudy Ramos
Automation is becoming ubiquitous as more companies deploy AI and machine learning-powered robots to automate tasks traditionally done by humans. With automation taking over labor-intensive jobs, humans are freed up to concentrate on higher-level tasks requiring more creativity and cognitive skills

Trending in 2022 and Beyond, Robots and Cobots Aplenty Mouser Staff
How has the pandemic impacted the world of robotics and what major trends are we seeing as we emerge from it? With worker shortages abounding, will robots step in to fill the vacuum? What is a Cobot and how will they be deployed? And what about the rise of AI? And do we care as long as robots can make us good coffee?

Robots Search for Climate Change Clues Jeff Shepard
The Southern Ocean Carbon and Climate Observations and Modeling project (SOCCOM) is deploying a robotic observing system composed of about 200 autonomous floats that will provide nearly continuous coverage in time and horizontal space over the entire Southern Ocean.

Pandemic Doesn’t Stop Mouser Bot From ‘BattleBots’ Competition Tommy Cummings
Lead engineer Jonathan Schultz and his Team Huge partners used the downtime during BattleBots’ COVID-19-related postponement to make Mouser Electronics’ entry an even more effective fighting force for this season’s competition.

How AI Is Shaping the Future of Healthcare Babu Vaitheeswaran
As the world evolves, the healthcare industry must keep up. AI is shaping the future of healthcare through applications for televisits, cancer cell detection, and robotic assistance in surgeries. We can expect to see more AI implemented in healthcare sooner than you think.

Robo-Pop: How Robots Came to Dominate Popular Culture SJ Barak
Robots have captured our imagination since Leonardo da Vinci’s medieval sketches, but humanity’s mania with humanoid mechanical beings—friend or foe—has only intensified. The last century saw robots becoming a cornerstone of pop culture, showing up everywhere from books to films, TV shows, and songs, continuing the takeover of human entertainment.

Creating Faster, Safer, Cost-Effective Robots Using LIDAR Traci Browne
The gift of sight via light detection and ranging (LIDAR) has enabled engineers to move beyond the development of robots that complete simple tasks to robots that can take on increasingly complicated workloads in safer, faster, and more cost-effective ways than ever before.

Robots in the Spotlight at 2018 Winter Olympics Barry Manz
The Olympic Games have become as much a showcase for a country’s high-tech capabilities as they are for the sporting events, but this year’s Winter Games in PyeongChang, South Korea takes this trend to a whole new level.

From Roomba to Rosie: Getting Closer To the Chore-Free Home of the Future Justin Risedorf
Current household robots are largely one trick ponies. Sure it’s nice to have a dog bowl on wheels quietly move around the room, sucking up whatever the kids brought in on their shoes, but what else can it do? The market is flooded with robots that can vacuum the carpet, mow the lawn or remember to water your plants. Recently, I came across a robot to change your cat litter which would be useless… unless you made the mistake of owning a cat in the first place. Relax… I’m kidding! But I know what you’re thinking, “How long until I get to turn on a humanoid protocol droid that can handle complex tasks, speak my language, and help out around the ole’ moisture farm?” The good news is, sooner than you thought.

All Authors

Show More Show More
View Blogs by Date

Archives