ไทย - ติดธง ไทย

โปรดยืนยันสกุลเงินที่คุณเลือก:

บาท
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า ฿1,600 (THB)

ดอลลาร์สหรัฐ
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า $50 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


Does Reliable Mean Repairable? Jon Gabay
To ensure maximum reliability and safety, engineers should consider repairability alongside screening levels when selecting high-reliability electronic components. Factors such as criticality of the system, environmental factors, and cost should be taken into account.

How Technology Companies Can Help Build a “Can Do” Generation Mike Parks
“Young people in Britain have become a lost generation who can no longer mend gadgets and appliances because they have grown up in a disposable world.” I recently came across this quote in an article from the U.K. publication ‘The Telegraph’ in a story that discussed the lack of ‘fix it’ ability in younger generations. This notion is attributed to Danielle George, a Professor of Radio Frequency Engineering at the University of Manchester. I certainly agree that, in concept, as electronic devices have gotten smaller, more robust, and cheaper, we as a society (not just 'young people') have collectively bought into the ‘replace-not-repair’ mindset. In addition, we live in an era where like clockwork a new iPhone is delivered every 12 months. We sometimes choose to replace an older broken device for a new one simply to gain access to new features only available in the newer models. Has this coalesced into a generation that can’t repair anything that breaks? Perhaps.

Don't Blame Me - I'm Only the Circuit Protection Designer! Kelly Casey
Seen any TV Repair Service trucks on your street lately? No? Have you ever taken a piece of electronics gear to a repair shop? Never? Really?? It's not that electronic equipment doesn't fail - it's just that the repair bill would likely exceed the cost of a replacement product. No one knows how much of the electronic trash in our landfills was put there because of technical obsolescence and how much was tossed before the end of its useful life because it failed.

All Authors

Show More Show More
View Blogs by Date

Archives