ไทย - ติดธง ไทย

โปรดยืนยันสกุลเงินที่คุณเลือก:

บาท
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า ฿1,600 (THB)

ดอลลาร์สหรัฐ
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า $50 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


GaN HEMTs: Future Power Semiconductors ROHM Semiconductor
Silicon-based MOSFETs have been standard in power electronics, but evolving technology demands higher efficiency and smaller form factors, driving interest in GaN HEMTs. GaN HEMTs excel in high-frequency, medium-voltage applications by offering faster switching speeds with reduced transmission loss.

Unlocking Sustainable Power Solutions at APEC 2024 Carolyn Mathas
APEC 2024 will showcase the latest trends in power electronics, focusing on sustainability through advances in power conversion technologies. This trend includes the electrification of transport, wideband semiconductors reducing reliance on silicon, and the integration of power and data lines.

New Tech Tuesdays: onsemi's EliteSiC: Revolutionizing Power Electronics with Enhanced Silicon Carbide Technology Rudy Ramos
Experience the future of power electronics with onsemi’s EliteSiC technology. Discover how the advanced properties of SiC enhance efficiency, performance, and reliability. From higher efficiency and compact designs to faster switching speeds and improved reliability, EliteSiC is set to revolutionize industries.

Lithium, Cobalt, and Lithium-Cobalt Prices, Demand Drive EVs Steven Keeping
The price of Lithium has tripled since 2016 as electric vehicle batteries compete with mobile consumer electronics for the material. But the escalating price, driven by a threat of shortage of supply, is unlikely to dampen EV demand. Cobalt, another vital ingredient of Li-ion batteries, is another matter, and researchers are working hard to find cheaper alternatives, including Lithium-cobalt.

Are You Going To APEC? Landa Culbertson
I am looking forward to sharing useful information with the power electronics community in short, uncomplicated blogs. There are lots of great power devices whether new and state of the art or tried and true -- to bring to your attention. I will also provide updates on emerging technologies that either enable advancements in power electronics such as wide bandgap semiconductors, or are enabled by new power electronics, such as wireless charging systems. As new resources become available, I want to highlight where to find them. I might also write about some of the great ways to connect with others for help with your power management questions or to network with like-minded folks. I also want to give you a heads-up on important industry events, such as the Applied Power Electronics Consortium (APEC).

All Authors

Show More Show More
View Blogs by Date

Archives