ไทย - ติดธง ไทย

โปรดยืนยันสกุลเงินที่คุณเลือก:

บาท
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า ฿1,600 (THB)

ดอลลาร์สหรัฐ
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า $50 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


What Are Piezo-Phototronics? Liam Critchley
Piezo-phototronic materials share many characteristics with piezotronic materials that help modulate charge carriers and electric currents at different semiconducting interfaces, but they also have photoexcitation properties that enable them to enhance a range of optoelectronic devices.

Nanoarchitectonics in High-Tech Applications Liam Critchley
Nanoarchitectonics is a technological process combining material fabrication and atomic manipulation methods to create functional and active nanoscale features in materials so that the intended device can be much better tailored to an application than fabrication methods alone.

Can Designers Use 2D Materials to Build More Advanced Computers? Liam Critchley
2D materials offer a way to go beyond the limits of silicon-based technologies and create ultra-small devices that don’t degrade below 5nm thickness. These small-scale devices can be used to develop more efficient and application-specific hardware for matrix and logic computing systems.

Could We Use Nanomaterials to Build Next-Gen AI Hardware? Liam Critchley
AI is becoming an ever-present technology in modern-day society. Nanomaterials are already having a big impact on improving and miniaturizing computing hardware, and AI-specific computing hardware could be one of the next areas that gains significant improvements thanks to nanomaterials.

The Potential for Nanomaterial Inks in Electronic Devices Liam Critchley
Electronic devices are advancing in many ways, and are moving towards very small devices and components, as well as new types of flexible technologies. The potential for nanomaterial inks to be used as a flexible and conductive circuit is huge for flexible, wearable and printable electronic devices.

Nanotechnology's Impact on Energy Storage Devices Liam Critchley
As society looks for ways of creating more efficient and smaller energy storage devices for various technologies, manufacturers are looking at alternatives to the status quo. Nanomaterials offer a promising option to improve energy storage devices' overall performance and size.

Using 3D Nanoscale Printing Liam Critchley
3D printing, otherwise known as additive manufacturing, has grown over the years to become a beneficial and versatile manufacturing tool. While many 3D printing methods produce bulk objects, it is now possible to 3D print nanoscale structures through two-photon lithography.

The Chemistry Behind Inorganic Solar Cells Liam Critchley
Inorganic solar cells are the most common and efficient solar cells and rely on many different aspects of chemistry to function. Without chemistry, it would not be possible to create the internal current generation mechanisms that enable solar cells to harness sunlight, and here we explain how.

Using 2D Materials to Create Water Energy-Harvesting Devices Liam Critchley
Designers can use 2D materials to develop different water-harvesting applications beyond the mainstream tidal and hydroelectric power harvesting process. These include harvesting energy from salinity gradients where water bodies meet and harvesting energy from rainfall and other water motions.

2D Materials in Triboelectric Nanogenerators (TENGs) Liam Critchley
The inherent thinness, active surface, and mechanical properties of 2D materials have the potential to create more efficient and longer-lasting TENG devices for powering small-scale electronics.

All Authors

Show More Show More
View Blogs by Date

Archives