ไทย - ติดธง ไทย

โปรดยืนยันสกุลเงินที่คุณเลือก:

บาท
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า ฿1,600 (THB)

ดอลลาร์สหรัฐ
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า $50 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


Halloween Frights and Delights: Engineering Horror Stories Lynnette Reese
I recently commented to a colleague that engineers either learn by “letting the smoke out” of something (breaking it) or they can learn vicariously through another’s mistakes, if the mistake is catastrophic enough. I don’t have a lot of these, but I have noticed that engineering horror stories are effective training tools and often funny.

Burning Yourself on a Resistor Lynnette Reese
Yes, it is possible to burn the $#*&! out of yourself on a resistor….a tiny little resistor. I did this under the supervision of an electronics technician at a bench job I had in college. The tech had hair down to his waist, wore glasses, and confirmed the imagery in Joe Jackson’s lyrics for Soul Kiss: “And all the hippies work for IBM.” As a freshman, I worked in the basement of the Physics department at LSU in the electronics repair shop. I knew nothing. He knew that I knew nothing.

Engineering Horror Stories Lynnette Reese
I recently commented to a colleague that engineers either learn by “letting the smoke out” of something (breaking it) or they can learn vicariously through another’s mistakes, if the mistake is catastrophic enough. I don’t have a lot of these, but I have noticed that engineering horror stories are effective training tools and often funny.

All Authors

Show More Show More
View Blogs by Date

Archives