ไทย - ติดธง ไทย

โปรดยืนยันสกุลเงินที่คุณเลือก:

บาท
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า ฿1,600 (THB)

ดอลลาร์สหรัฐ
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า $50 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


Matter and SoM Integration: A Game Changer for the Smart Home Adam Taylor
The introduction of the Matter standard allows smart-home IoT-enabled devices from different manufacturers to become interoperable. This blog outlines how designers can implement a Matter SoM-based IoT border router to develop a seamless, interconnected smart-home solution.

An Engineer's Primer: Designing AI Systems Jon Gabay
AI poses design challenges to engineers classically trained in analog and digital logic design. Fortunately, there are devices, libraries, education, and dev kits to help accelerate the learning curve. Learn more about the types of AI learning, where new AI design differs from classic techniques, and how to accelerate your designs.

The History of Arduino Part 2: Revolutionizing Embedded Electronics Mike Parks
Through the last 20 years and millions of circuit boards, Arduino revolutionized embedded electronics education and access for the masses. In this blog, we examine how Arduino expanded their offering to support professional industrial applications and transformed the future of embedded designs.

New Tech Tuesdays: Digital Engineering and Space Cybersecurity Rudy Ramos
In this week's New Tech Tuesday, we will explore cybersecurity kits from Infineon Technologies and Maxim Integrated, plus the importance of digital engineering in cybersecurity research.

Software Development Tool Trends for Embedded Hardware Mike Parks
The recent push toward more open source ecosystems has had an arguably net positive effect on the robustness and user-friendliness of many embedded development tools. Here is a look at software developments that have and are continuing to make significant changes to the workflow of embedded system developers.

Practical Tips for Embedded System Security Mike Parks
The sheer number of embedded system devices makes them an increasingly valuable target for bad actors looking to run illegal botnets and cryptocurrency mining operations. This blog outlines practical security measures developers can use in their embedded designs.

ArduPy: When Arduino Met Python Mike Parks
What do you get when you combine the Arduino ecosystem with the power of the Python programming language? ArduPy! An exciting toolset that lets embedded developers use MicroPython software development while leveraging the suite of Arduino libraries for various third-party hardware sensors and actuators.

CircuitPython: Embedded Python for Education Mike Parks
Bridging the gap between desktop programming and embedded development does not need to be complicated. CircuitPython is an exciting new programming language that targets the education market to help foster the learning of both computer programming and electronics.

Zerynth: A Python Framework for IoT Devices Mike Parks
Python-based software development frameworks such as Zerynth allow embedded systems developers to quickly and reliably create powerful solutions that tend to be more secure and power-efficient than writing firmware from complete scratch.

Establishing Secure Authentication in Automotive Paul Golata
Maxim Integrated, now a part of Analog Devices, offers solutions that ensure vehicle safety and reliability by authenticating automotive components. Learn how the DS28E40 DeepCover® Automotive 1-Wire Authenticator provides embedded security for automotive applications.

All Authors

Show More Show More
View Blogs by Date

Archives