ไทย - ติดธง ไทย

โปรดยืนยันสกุลเงินที่คุณเลือก:

บาท
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า ฿1,600 (THB)

ดอลลาร์สหรัฐ
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า $50 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


New Tech Tuesdays: The Rise of Robot Labor: The Impact of AI and ML on the Workplace Rudy Ramos
Automation is becoming ubiquitous as more companies deploy AI and machine learning-powered robots to automate tasks traditionally done by humans. With automation taking over labor-intensive jobs, humans are freed up to concentrate on higher-level tasks requiring more creativity and cognitive skills

Trending in 2022 and Beyond, Robots and Cobots Aplenty Mouser Staff
How has the pandemic impacted the world of robotics and what major trends are we seeing as we emerge from it? With worker shortages abounding, will robots step in to fill the vacuum? What is a Cobot and how will they be deployed? And what about the rise of AI? And do we care as long as robots can make us good coffee?

Lack of Standards Hinders RPA Adoption Jeff Shepard
Robotic process automation (RPA) is about democratization, and that implies some level of standardization. But there are almost no standardization efforts. So far, the only standard available is a taxonomy from the IEEE, while RPA vendors continue to offer proprietary and disjointed solutions.

Component Gains Fuel the Next Generation of Cobots Poornima Apte
Robots have been part of the manufacturing landscape for decades, but the advent of Industry 5.0, fueled by Big Data, is helping retool the equation in favor of not only increased but more flexible automation from robots. Here, we will discuss some components that are making it happen.

Industry 5.0 Bridges Cobots and Humans at Work Lee Hibbert
Modern production facilities have become increasingly dominated by automated systems. But Industry 5.0 promises to re-introduce humans to the loop—to valuable effect. Learn how Industry 5.0’s collaboration of humans and machines supports smarter and expanded production activities.

Lost in Space Robot Evolves in Motion John Blyler
The Netflix reboot of the 1965 TV classic Lost in Space offers a fun way to appreciate the evolving technology behind inertial navigation systems (INSs). Changes in the Robinsons’ famous robot reflect advances ranging from spinning gyros to tiny microelectromechanical system (MEMS) chips.

Cobots: A Major “Motion” Feature of Star Wars Jeremy Cook
In Star Wars, aliens, spaceships, and planets change as the epic tale unfolds, but one aspect is constant: The collaborative robots, known as “droids,” who follow the heroes to the end of their journey.

Collaborative Robots: Combining Machine Muscle with Human Dexterity Steven Keeping
While industrial robots dominate—as the best option for low-volume, high-mix assembly in mass-manufacturing—in comparison to human dexterity, a new generation of lightweight robots promises to marry the best of man and machine.

All Authors

Show More Show More
View Blogs by Date

Archives