ไทย - ติดธง ไทย

โปรดยืนยันสกุลเงินที่คุณเลือก:

บาท
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า ฿1,600 (THB)

ดอลลาร์สหรัฐ
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า $50 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


Nordic Semiconductor provides class-leading levels of wireless performance and sophistication at a price that enables the company's ultralow power (ULP) wireless chips to be used in even the most cost-sensitive consumer products. Nordic Semiconductor's chips can be found in products such as wireless PC peripherals, gaming controllers, sports and fitness sensors, toys, advanced multi-media controllers, and digital/satellite TV (set-top box) remotes and much more.


Building Robust IoT and Smart Home Networks: The Convergence of Wi-Fi 6, Thread, and Matter Nordic Semiconductor
For years, Wi-Fi has been the de facto wireless technology. Now Wi-Fi 6 and protocols like Matter and Thread have further enhanced their capabilities, ensuring seamless interoperability across smart home and IoT ecosystems.

All Authors

Show More Show More
View Blogs by Date

Archives