ไทย - ติดธง ไทย

โปรดยืนยันสกุลเงินที่คุณเลือก:

บาท
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า ฿1,600 (THB)

ดอลลาร์สหรัฐ
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า $50 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


Liam Critchley is a writer, journalist and communicator who specializes in chemistry and nanotechnology and how fundamental principles at the molecular level can be applied to many different application areas. Liam is perhaps best known for his informative approach and explaining complex scientific topics to both scientists and non-scientists. Liam has over 350 articles published across various scientific areas and industries that crossover with both chemistry and nanotechnology.

Liam is Senior Science Communications Officer at the Nanotechnology Industries Association (NIA) in Europe and has spent the past few years writing for companies, associations and media websites around the globe. Before becoming a writer, Liam completed master’s degrees in chemistry with nanotechnology and chemical engineering.

Aside from writing, Liam is also an advisory board member for the National Graphene Association (NGA) in the U.S., the global organization Nanotechnology World Network (NWN), and a Board of Trustees member for GlamSci–A UK-based science Charity. Liam is also a member of the British Society for Nanomedicine (BSNM) and the International Association of Advanced Materials (IAAM), as well as a peer-reviewer for multiple academic journals.


Key Application Areas of MEMS Liam Critchley
MEMS contain many different electronic and mechanical components and perform various bulk functions based on the components within. The range of materials and components available to MEMS has enabled them to be designed for a wide array of applications across many different industries.

How Are MEMS Fabricated? Liam Critchley
A combination of many different fabrication methods have enabled MEMS to be used in a range of applications, and as fabrication methods get more advanced and their resolutions get narrower, smaller features and smaller components are being created within MEMS devices.

What Are Piezo-Phototronics? Liam Critchley
Piezo-phototronic materials share many characteristics with piezotronic materials that help modulate charge carriers and electric currents at different semiconducting interfaces, but they also have photoexcitation properties that enable them to enhance a range of optoelectronic devices.

Nanoarchitectonics in High-Tech Applications Liam Critchley
Nanoarchitectonics is a technological process combining material fabrication and atomic manipulation methods to create functional and active nanoscale features in materials so that the intended device can be much better tailored to an application than fabrication methods alone.

Printable Sensors: A Key Technology for Health Wearables? Liam Critchley
Integrating components into flexible sensing devices is not always straightforward. Printing sensors on the device’s surface opens newer and easier ways to develop sensing wearables for health monitoring and telemedicine applications.

Can Designers Use 2D Materials to Build More Advanced Computers? Liam Critchley
2D materials offer a way to go beyond the limits of silicon-based technologies and create ultra-small devices that don’t degrade below 5nm thickness. These small-scale devices can be used to develop more efficient and application-specific hardware for matrix and logic computing systems.

Could We Use Nanomaterials to Build Next-Gen AI Hardware? Liam Critchley
AI is becoming an ever-present technology in modern-day society. Nanomaterials are already having a big impact on improving and miniaturizing computing hardware, and AI-specific computing hardware could be one of the next areas that gains significant improvements thanks to nanomaterials.

Improving Battery Performance with Coated Electrodes Liam Critchley
Designers have many ways to improve the performance and safety of an electrode—from those used in batteries to those in processing environments. While tuning and changing the composition of the electrode is one way to achieve these improvements, the other way is through coating the electrode.

Using Superconducting Circuits in Quantum Computers Liam Critchley
Quantum computing, and quantum technologies in general, are theorized to be the next paradigm shift in high-performance technology. Much research is going into the physical infrastructure of quantum technologies, and superconducting circuits are one such option as the fundamental building blocks

The Potential for Nanomaterial Inks in Electronic Devices Liam Critchley
Electronic devices are advancing in many ways, and are moving towards very small devices and components, as well as new types of flexible technologies. The potential for nanomaterial inks to be used as a flexible and conductive circuit is huge for flexible, wearable and printable electronic devices.

All Authors

Show More Show More
View Blogs by Date

Archives